top of page
Playful Senior Woman

Virtuell Demensupplevelse VDE®

Hur är det att att navigera världen som äldre individ, diagnosticerad med demens?

Vår övertygelse är att det bästa sättet att ge en riktigt bra omsorg till andra människor, är att "gå i deras skor" och förstå deras upplevelser. Det är anledningen till att vi och många med oss anser att sensitivitetsträning för ledare och medarbetare vars uppdrag är att skapa livskvalitet för andra människor, är det mest effektiva sättet att snabbt få en positiv förändring till stånd i den praktiska omsorgen. Med utbildningen Virtuell Demensupplevelse VDE® får vårdgivare ett helt unikt fönster till den demensdiagnosticerades värld genom en individuell, upplevelse-baserad inlärning.

 

"Jag hade ingen aning..."

"Alla människor behöver uppleva det här."

"Det är skrämmande att vårda någon som du inte förstår längre. Nu gör jag äntligen det. Tack!"

"Helt otroligt. Det gör mig sorgsen men samtidigt tacksam över att äntligen få veta hur det är."

"En upplevelse som ändrar på din verklighetsbild. Och gör dig mer ödmjuk."

"Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det är så här det är! Det gör ont att tänka på."

"Det kommer att berör dig ända in i hjärtat!"

 

Det här är bara några få av de citaten vi har fått om Virtuella Demensupplevelse VDE® som är en patenterad, forsknings- och bevisbaserad metod utvecklas för att skapa bättre förståelse för demens. VDE® använder helt unika verktyg som är baserade på gedigen forskning inom geriatrik och äldreomsorg, och som involverar flera av dina sinnen för en maximal upplevelsebaserad inlärning.  

 

Hur går det till?

 

Under en Virtuell Demensupplevelse VDE®, guidar certifierade instruktörer deltagarna genom processen. Deltagarna får försöka utföra vardagliga göromål och aktiviteter, utrustade med verktyg som skapar upplevelsen av att leva med demens. Processen gör det möjligt för vårdgivare att själva uppleva de fysiska och mentala utmaningarna som personer med demens möter dagligen, och att använda den upplevelsen för att ge en bättre, mer kvalitativ personcentrerad vård och omsorg. 

 

Virtuella Demensupplevelse VDE® är ett värdefullt, lätt förståeligt upplevelsebaserat utbildningsprogram som är skapat för äldre- och demensboenden och samhällsorganisationer för att hjälpa till att identifiera och förstå de beteenden och behov som individer med demens har. Det används för att utbilda ledare och medarbetare på seniorboenden, sjukhus, inom hemtjänst- och hemvård, religiösa samfund, samhällsorganisationer, utbildningsinstanser liksom polis-, ambulans- och brandkår och för förtroendevalda med ansvar för äldreomsorg. 

 

Efter en Virtuell Demensupplevelse VDE®, har du kunskaper att identifiera med och bättre förstå de beteenden och behov som finns hos individer med Alzheimers och demens.  Virtuella Demensupplevelse VDE® är ett bevisat mycket användbart sätt att få en inblick i den värld som individer med demens lever i. 


 

Upplägg för utbildningen

 

 

Virtuell Demensupplevelse VDE® genomförs i Skandinavien exklusivt genom OMSORGSAKADEMIN och ingår i vår populära certifieringsutbildning Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB®. Utbildningen genomförs också som uppdragsutbildning på er valda plats.


Virtuell Demensupplevelse VDE® genomförs under en eller flera dagar på er valda plats. Utbildningen genomförs i  grupper om max 6 personer och tar 60 minuter per grupp.  

Om du önskar veta mer om den här unika upplevelsebaserade utbildningen, kontakta oss. 

Virtuell Demensupplevelse VDE®...

Är enkelt genomförbar

Ökar empatin

Lyfter engagemanget

Skapar medarbetarnöjdhet

Förbättrar samhällsrelationerna

- Enkelt implementerad; En experimentell, upplevelsebaserad inlärning med stor genomslagskraft som passar alla teammedlemmar i din organisation, oavsett hens roll och uppdrag.

Ökar förståelsen; Bygger nya broar av kommunikation; Förbättrar engagemanget för en personcentrerad omsorg och vård.

En katalysator för meningsfull kommunikation; Förbättrar kvaliteten på familjebesöken; Förbättrar kontakterna med omsorgsteamet; Högre betyg på närståendes verksamhetsnöjdhet. 

Förbättrade relationer mellan vårdtagare/vårdgivare; Minskar vårdgivarstress; Bidrar till minskad personalomsättning; Högre betyg på medarbetarnas arbetsnöjdhet.

Ett unikt och innovativt program för att skapa demensmedvetenhet hos lokalsamhället; Gör att din organisation utmärker sig för det bättre med ett dynamisk demensprogram som skapar relationer och en omsorg tillgod för samhällsmedborgarna. 

CADBIII.jpg

Säkerställ er demenskompetens!

 

Se till att era ledare och medarbetare har god insikt i hur det kan vara att leva med demens - med egen intern VDE® instruktör och utbildningskit. 

Låt oss arbeta tillsammans

Image121.jpg
bottom of page