top of page

Utbildningar

Vad vi erbjuder

Image12%20(5)_edited.jpg

Virtuell Demensupplevelse VDE®

Har du någon gång funderat på hur vardagen kan upplevas för en demensdiagnosticerad äldre individ? Nu kan du få svaret.
Sensitivitetsträning är ofta det mest effektiva sättet att snabbt få en positiv förändring till stånd i den praktiska omsorgen. Med demens-utbildningen Virtuell Demensupplevelse VDE® får du ett helt unikt fönster till den demensdiagnosticerades värld genom en individuell, upplevelsebaserad inlärning.

Halloweenfirande.jpg

Äldreomsorgens Lagar

Verksamheten inom äldreomsorgen regleras av ett antal lagar och regler som ställer enskildes behov och omsorg i centrum.  

 

I utbildningen får du lära dig mer om den lagreglering som styr verksamheten inom äldreomsorgen genom olika internationella och nationella lagar, mål och riktlinjer. Du får också lära dig mer om de verksamhetsinriktade Lex-lagarna som påverkar ert viktiga arbete och syftar till att säkerställa en god vård och omsorg om svenska vårdtagare. 

IMAGE5.JPG

Personcentrerad äldreomsorg i praktiken 

Personcentrerad omsorg är det befintliga modeordet inom äldre- och demensomsorgen. Var och varannan organisation, oavsett om det är ett kommunalt eller privat äldreboende eller hemtjänstorganisation säger sig bedriva en personcentrerad äldre- eller demensomsorg. Men stämmer det i praktiken? Och vad är egentligen en personcentrerad omsorg?  Utbildningen ger dig mycket goda kunskaper om den personcentrerade omsorgsmodellen  och dess implementering i en vård- och omsorgsmiljö.

Påskfirande.jpg

Mångfald inom Äldreomsorgen - ett praktiskt arbete

Det finns många olika saker som bidrar till en individs identitet, inklusive ras, etnicitet, kön, ålder, utseende, religion, könsidentitet, sexuell orientering, utbildning och politiska åsikter. Dessa saker, och mycket mer, är det som gör oss unika. Så hur kan vi lära oss att omfamna dessa olikheter och fira dem? Eller för att uttrycka det på ett annat sätt - hur kan vi utforska och välkomna mångfald? Vår populära utbildning  Mångfald inom Äldreomsorgen - ett praktiskt arbete kommer att hjälpa dig och dina kollegor med att utveckla era kunskaper och förståelse för mångfald, och samtidigt utrusta er med de verktyg som behövs för att skapa en mer inkluderande och öppen miljö som är välkomnande för alla, både vårdtagare och medarbetare. 

Confident Senior Portrait

Reminiscensmetoden 

Att arbeta enligt Reminiscensmetoden handlar om att väcka gamla minnen till liv hos din vårdtagare för att skapa meningsfullhet, delaktighet och en ökad livskvalitet. Metoden inkluderar vårdtagarens personliga levnadsberättelse, som är ett grundläggande verktyg för en reellt personcentrerad omsorg, och bekräftar din vårdtagares personlighet och livshistoria i ditt dagliga arbetssätt. I utbildningen Reminiscensmetoden lär du dig hur du arbetar med metoden i praktiken, på ett framgångsrikt sätt som berikar din(a) vårdtagares liv.

PortraitI.jpg

Vanvård & Försummelse inom Äldreomsorgen

Vanvård och försummelse inom äldreomsorgen är ett allvarligt problem för samhället som helhet. I utbildningen Vanvård & Försummelse lär du dig mer om de olika former av vanvård och försummelse som förekommer; vad som definierar vanvård och vilka tecken du bör uppmärksamma; vad som definierar försummelse och dess kännetecken. Du kommer  att få kunskaper om hur du hanterar misstanke eller bekräftelse på vanvård eller försummelse och vilka lagkrav som finns.   

Kunden har (inte) alltid rätt - att förebygga och hantera klagomål inom äldreomsorgen

Klagomål är inte alltid lätta att hantera. Människor agerar ofta på olika sätt när känslorna spelar in och deras förväntningar - oavsett hur orealistiska de än må vara - inte är mötta. I vår moderna tekniska tid kan vårdtagare och anhöriga ibland t.o.m. gå över juridiska gränser för att samla "bevis" - om upplevda förhållanden. Genom att utbilda dina medarbetare så du de bästa förutsättningarna för att kunna hantera klagomål på ett sätt som inte bara är effektivt och lagenligt utan också respektfullt gentemot den som lyfter en - eller flera - frågor. 

Porträtt III.jpg

God omsorg + Vinst = Förenligt och Etiskt

För att kunna erbjuda era åldrande medborgare en kvalitativ personcentrerad omsorg där deras behov är i fokus måste ledare tänka om, tänka nytt, tänka stort och tänka modigt. I utbildningen God Omsorg + Vinst = Förenligt & Etiskt? delar vi med oss av de unika erfarenheter som vi har fått genom vårt omfattande internationella arbete med olika ägarformer inom äldreomsorg, hemtjänst och personlig assistans. Genom utbildningen kommer ni att få mycket goda kunskaper om de förutsättningar, möjligheter, risker och för- och nackdelar som finns med både offentlig, privat- och OPP-bedrivna verksamheter inom äldre- och demensomsorgen. 

Livsberikande aktivitet II.jpg

Framtidsfullmakt - ta kontroll över din framtid

IFramtidsfullmakt är någonting som har funnits under många år i andra länder. I Sverige har vi varit mycket sena med att ge individer möjligheten att själva besluta om vem som ska få fatta beslut om vår livssituation  när vi inte själva kan göra det med s.k. framtidsfullmakt - som infördes först år 2017 i Sverige. Även om den svenska regeringen valde bort svenskarnas självbestämmande rätt gällande framtida medicinska beslut, s.k. hälsoproxy som är norm i andra länder,  finns nu möjlighet att i alla fall bestämma om sin  finansiella situation. Genom vår utbildning Framtidsfullmakt får du lära dig mer om  framtidsfullmakter och hur du upprättar sådana. 

Porträtt II.jpg

Kommunikation för Ledare

Att kunna kommunicera tydligt, trovärdigt och inspirerande är en av dina viktigaste uppgifter som ledare. I utbildningen Kommunikation för Ledare inom Omsorgen får du de verktyg du behöver för att bättre nå fram till dina mottagare. Genom utbildningen kommer du att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap då du bl.a. får lära dig hur du framför ditt budskap så att mottagaren förstår, hur du använder kommunikation för att påverka och hur du övertygar med ditt sätt att förmedla och bemöta motargument.

Image3%20(4)_edited.jpg

Legacy Ledarskap™

Ledarutvecklingsprogrammet som riktar sig till kärnan i det som verkligen skapar resultat - människorna. Legacy Ledarskap™ är inte en ledarskapsstil, trend eller en lista på saker att göra. Det är ett uttryck för den grundläggande ramen som guidar beteenden och attityder hos fantastiska ledare inom omsorgen, och hälso- och sjukvården. Legacy Ledarskap™ är ett genuint, bevisat ledarskapssystem som i praktiken förändrar liv, era medarbetares och er vårdtagare, samtidigt som det ger er möjligheten att bygga morgondagens ledare... idag.

Halloween firande.jpg

Äldres hälsa & livskvalitet

Det räcker inte att bara vara vid livet. Livet handlar inte så mycket om kvantitet, som kvalitet. Bra livskvalitet är särskilt viktigt för äldre individer eftersom det leder till bättre energi, mindre stress, bättre aptit och förebygger kognitiv nedgång. I och med den demografiska förändringen som sker i Sverige kommer det att krävas större kunskaper bland beslutsfattare om det som främjar äldres hälsa och livskvalitet. Med utbildningen, som är framtagen med våra världsledande samarbetspartners, får du lära dig om de faktorer som påverkar seniorers livskvalitet under åldrandets process -  faktorer som faktiskt desamma världen över. 

bottom of page