Utveckling för Framgång

Genom att göra det vi är bäst på, hjälper vi dig att göra det du är bäst på!

Personlig utveckling är kritiskt för framgång

 

To be the best, you must learn from the best. - Jim Rohn

Det finns oftast bara två anledningar till att en individ ändrar på sig: inspiration eller desperation. Vi på OMSORGSAKADEMIN har siktet inställt på inspiration.

Genom att betona vikten av individens eget ansvar för sin personliga utveckling, och guida dem i processen till ett lyckligare, mer balanserat och tillfredställande liv, stöttar vi personer som dig själv till att leva livet på dina egna termer och frodas, hela livet ut.

 


Bättre är någonting du blir

Om du inte ändrar på det du gör, kommer du aldrig att få någonting annat än vad du har. Det innebär att om du vill uppnå andra resultat än de som du har idag, behöver du nå kärnan i det som kännetecknar just dig och ditt agerande. Du behöver utvecklas, både i dina kunskaper och i din insikt. Och det är ingenting som sker på en kafferast - även om du kan lära dig oerhört mycket under en kort tid.

 

Hållbar utveckling tar tid - en livstid. Och det är bra. Genom vår livslånga inlärningsprocess, utvecklas vi förhoppningsvis i takt med de förändringar - och det förändrade ansvar - som kommer med dem. För att få mer än vad du har idag, behöver du dock bli mer än vad du är - du behöver ligga steget före. Med andra ord, för långsiktig framgång behöver du fokusera på sätt saker.

 


Och det är här som vi på OMSORGSAKADEMIN kommer in.

 

Med våra unika kurser och program för vård och omsorgen, har du flera alternativ för att komma igång med eller fortsätta din väg mot att uppfylla dina mål, både privat och i ditt yrkesliv.

För dig som verkligen är seriös med att snabbt, effektivt och hållbart uppnå dina mål och leva ett liv där du frodas, finns vi även tillhands genom vår individuella coaching - som dessutom är inkluderat i vissa av våra utvecklingsprogram.

För mer information om våra kurser och program, se gärna respektive utbildningssida. Du är också mycket välkommen att kontakta oss direkt om du har några frågor eller funderingar om hur vi kan hjälpa just dig att nå dit du vill!

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.