Lite grann om oss

Alla åldras. Det är en oundviklig del av livet. Allteftersom vår kropp och hjärna försämras så anpassar vi oss till de här förändringarna genom att ändra på oss själva och det som vi gör. Efter en tid så går det tyvärr inte att förändra så mycket mer, varken hos oss själva eller i vår omgivning. Vi behöver hjälp. Vi behöver ett stöd och en omsorg som är anpassad till att vi ska kunna ha en personligt utvecklande, rolig och aktiverande tillvaro. Och det är här som vi och våra tjänster kommer in.


Vi hjälper de som hjälper dig. 

Vårt team har årtionden av erfarenhet tillsammans med världens främsta företag inom äldreomsorg- och boende. Vi erbjuder certifieringar och utbildningar som gör skillnad i vardagen på seniorboenden världen över. Vi arbetar mycket nära våra samarbetspartners för att förstå deras behov och begränsningar, för att sedan diskutera och fastställa potentiella lösningar som gör att de kan skapa en kvalitativ personcentrerad omsorg i världsklass.


Vi vet att när våra samarbetspartners lyckas uppnå sina mål så lyckas vi med att uppnå våra - att förändra livet till det bättre för seniorer och medarbetare inom äldre- och demensomsorgen världen över.

Playing Foosball

©2001-2021 by OMSORGSAKADEMIN, The SÖDERSTEDTS Group, SÖDERSTEDTS Management  & HAMILTON THERRELL. All rights reserved.