Lite grann om oss

Alla åldras. Det är en oundviklig del av livet. Allteftersom vår kropp och hjärna försämras så anpassar vi oss till de här förändringarna genom att ändra på oss själva och det som vi gör. Efter en tid så går det tyvärr inte att förändra så mycket mer, varken hos oss själva eller i vår omgivning. Vi behöver hjälp. Vi behöver ett stöd och en omsorg som är anpassad till att vi ska kunna ha en personligt utvecklande, rolig och aktiverande tillvaro. Och det är här som vi och våra tjänster kommer in.


Vi hjälper de som hjälper dig. 

Vårt team har årtionden av erfarenhet tillsammans med världens främsta företag inom äldreomsorg- och boende. Vi erbjuder certifieringar och utbildningar som gör skillnad i vardagen på seniorboenden världen över. Vi arbetar mycket nära våra samarbetspartners för att förstå deras behov och begränsningar, för att sedan diskutera och fastställa potentiella lösningar som gör att de kan skapa en kvalitativ personcentrerad omsorg i världsklass.


Vi vet att när våra samarbetspartners lyckas uppnå sina mål så lyckas vi med att uppnå våra - att förändra livet till det bättre för seniorer och medarbetare inom äldre- och demensomsorgen världen över.

Kontakta oss
Playing Foosball
Våra Instruktörer i Skandinavien
Dsc00255red.jpg

Louise Borgström
CDS & CICDS Instruktör

 • LinkedIn

Louise har varit engagerad inom äldre- och demensomsorgen ända sedan sitt första feriearbete inom kommunal omsorg, som undersköterska och biträdande samt vikarierande enhetschef.

”Jag känner att jag har ett riktigt givande jobb där jag får så mycket tillbaka. Jag har alltid arbetat nära de äldre och de senaste åren har det blivit med verksamhetsplanering och inriktning på att förbättra kvalitén genom bra planering inom hemtjänsten.”

Som certifierad demensvårdsspecialist och certifierad instruktör för Alzheimers och demensutbildningar så är Louise en omtyckt instruktör för sina studenter och kollegor. Hennes omtänksamhet, lyhördhet, utvecklingsfokus samt snabba förmåga att se lösningar när olika utmaningar och problemställningar uppstår, nämns som viktiga delar i deras engagemang och inlärning.

 

”Som instruktör ser jag möjligheten att utveckla mig själv och samtidigt utbilda andra – och ta lärdom genom mina kollegor som jag är instruktör för.”

Dsc00140red.jpg

Veronica Molin
CDS & CICDS Instruktör

 • LinkedIn

Veronica är undersköterska med omfattande erfarenhet inom äldreomsorgen och framförallt hemtjänsten.

”Jag uppskattar den variation som finns inom mitt yrkesuppdrag och att ingen dag är den andra lik. Jag får träffa så många olika människor, som alla är unika och speciella individer. För mig är det oerhört viktigt att göra ett gott jobb hos varje vårdtagare, med förståelse och respekt för att vi arbetar i deras hem och på deras villkor.”

Som certifierad demensvårdsspecialist och certifierad instruktör inom Alzheimers och demensutbildningar är Veronicas förståelse för den personcentrerade omsorgen och hennes ödmjukhet inför sitt omsorgsuppdrag någonting som inte bara uppskattas av vårdtagare och närstående, utan även av hennes studenter som upplever hennes entusiasm för vård- och omsorgsarbete smittande.

”Ursprungligen så hamnade jag på utbildningen till instruktör utan att egentligen veta vad det innebar. Men jag känner att det är kul att utvecklas och lära sig något nytt! Och här får jag dessutom möjlighet att sprida vidare nya kunskaper som gynnar våra äldre så jag ser det här som ett nytt och roligt inslag i mitt arbete.”

För Veronica är en inlärningsmiljö där hennes studenter känner att de är sedda och hörda, där det känns tryggt att ställa alla möjliga frågor som hon gärna svarar på, förklarar och uppmuntrar till dialog om, grunden för en bra utbildning.

”För mig som instruktör är det viktigt att det är tydligt och lätt att ta till sig det som vi diskuterar och går igenom, eftersom det är på det sättet som mina studenter kan få nya verktyg i sitt arbete, verktyg som stärker dem i sin viktiga roll.”

Dsc00334a.jpg

Anna Schörling
CDS, CICDS & VDE Instruktör | SSK

 • LinkedIn

Anna är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av arbete inom äldre- och demensomsorgen, med speciellt fokus på särskilt boende för den snabbt växande gruppen av individer med olika grader av kognitiv nedsättning.

”För mig är uppdraget inom särskilt boende ett riktigt givande arbete i en stimulerande och mycket utvecklande miljö. Jag känner att det finns en unik möjlighet att få vara med och ta del av den äldre generationens erfarenheter. Vi har möjligheten att ha en kontinuitet i det omvårdnadsarbete som vi bedriver, samtidigt som vi som team, arbetar med utgångspunkten att ge våra äldre den bästa möjliga vård som vi kan ge.”

Som certifierad demensvårdsspecialist, certifierad instruktör för utbildningar inom demens- och Alzheimers och en av få certifierade instruktörer i Sverige för den internationella upplevelsebaserade demensutbildningen VDE, är Annas yrkesbakgrund och hennes erfarenheter inom demensomsorgen en viktig del av hennes framgång som utbildare. För hennes studenter är det dock hennes insiktsfulla, omtänksamma och lättsamma personlighet som skapar intryck och en stark vilja till fortsatt lärande inom det snabbt utvecklande området äldreomsorg.

 
Dsc00415red.jpg

Pollan Jämtbring
CDS & CICDS Instruktör | SSK

 • LinkedIn

Pollan, som är legitimerad specialistsjuksköterska, certifierad demensvårdsspecialist och certifierad instruktör för demens- och Alzheimersutbildningar, har lång erfarenhet som specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård och i en konsulterande roll till de samhällsviktiga SOS-operatörerna. Sedan ett antal år tillbaka har hon varit omvårdnadsansvarig inom den växande kommunal demensomsorgen.

”Jag tycker att arbete inom demensomsorgen är mycket givande, särskilt med tanke på att jag tillsammans med den omvårdsgivande personalen kan skapa en trygg omsorg för våra äldre.”

Pollans opretentiösa och naturliga förmåga att lyssna, engagera och konkretisera frågeställningar till alternativa vägar och lösningar med ett framtida fokus, gör henne en mycket uppskattad utbildare och coach för olika specialist- och omsorgsteam inom social service och omsorg.

”För mig är det viktigt att locka fram diskussioner hos mina utbildningsdeltagare eftersom min erfarenhet har visat mig att det bidrar till ett ökat kunskapsintagande. Samtidigt känner jag att det är utmanande att lära ut – att dela med mig av – ett ämne som blir alltmer befäst. Demens är ett ämne som är högaktuellt och verkligen ligger i tiden, och jag ser det som ett privilegium att sprida kunskapen vidare.”

Dsc00245red.jpg

Marlene Ohlsson
CDS, CICDS & VDE Instruktör

 • LinkedIn

Marlene har lång erfarenhet inom den privata och kommunala äldreomsorgen i uppdrag som trygghetsvärdinna, anhörigstödjare, aktivitetsansvarig, verksamhetsutvecklare och biträdande verksamhetschef. Hon har även arbetat som coach i social kompetens, föreläsare och utbildare  inom stress- och friskvård som friskvårdskonsult och egen företagare.

"Jag vill bidra till att alla äldre får åldras med glädje, meningsfullhet och välmående livet ut - med guldkant på tillvaron. Här har jag möjlighet att få utbilda omvårdnadspersonal och även få påverka politiker att satsa på denna kompetens inom demensomsorgen. Sverige är långt efter inom detta område och som instruktör har jag möjlighet att få vara med och påverka, och framför allt utbilda. Att skapa nytänkande som gynnar alla inom äldreomsorgen."

Med sin lyhördhet, förmåga att coacha fram lösningar till problem som kommer upp under utbildningen gång och sin härliga smittande livsglädje, är Marlene en mycket uppskattad instruktör bland sina studenter. 

"När jag utbildar ställer jag gärna öppna frågor för att få ledare och medarbetare att se möjligheterna i det här nya arbetssättet - att våga prova på någonting som i längden gynnar alla, både vårdtagare och personal. Jag strävar efter alla ska ha roligt på jobbet och det kostar så lite att bjuda på sig själv. Ett gott skratt gemensamt är som balsam för själen och det sprider sig snabbt." 

Dsc00318red.jpg

Ibadete Muli
CDS &CICDS Instruktör

 • LinkedIn

Presentation kommer snart

Dsc00085red.jpg

Peter Andersson
CDS & CICDS Instruktör 

 • LinkedIn

Peter har alltid haft en omvårdande och omstänksam natur, och har varit yrkesverksam inom någon form av omvårdnad hela sin yrkeskarriär. Hans offentliga omsorgsbana påbörjade han år 1987 i unikt uppdrag som kombinerad äldrevårdare (som det benämndes på den tiden) och växtinredare/vårdare. Sedan början av 2000-talet har hans fokus dock varit på att berika vardagen för seniorer inom äldreomsorgen.

"Äldreomsorgen blev mitt val för att jag har ett genuint intresse för att kunna ge en bra vardag för alla människor - i det här fallet för äldre med behov av omsorg."

Peters naturliga fallenhet för utveckling och utbildning, som kommer från hans långa erfarenhet som utbildare och marknadsutvecklare i hans tidigare yrkesbana, gör honom till en uppskattad instruktör hos sina studenter. 


"Det finns ett tydligt samband mellan alla former av omsorg oavsett om det är för människor, djur eller natur. Med det perspektivet, är det lätt att se hur omsorg om andra ligger varmt om hjärtat." 

Dsc00107red.jpg

Christine Laursen
CDS & CICDS Instruktör

 • LinkedIn

Presentation kommer snart

Photo Studio

Maria Olsson
CDS & CICDS Instruktör

 • LinkedIn

Presentation kommer snart

Photo Studio

Caroline Malmberg
CDS, CICDS & VDE Instruktör

 • LinkedIn

Presentation kommer snart

Photo Studio

Ewa Wörlén
CDS, CICDS & VDE Instruktör | SSK

 • LinkedIn

Presentation kommer snart

un.jpg

Ulrika Nilsson
CDS, CICDS, VDE, CADLED & CMDCI Instruktör | LALM | LLM | PCC

 • LinkedIn

Presentation kommer snart