top of page
dsBuffer.jpg

Interim Ledarskap

En skicklig interim ledare kan spela en unik roll i att positionera den inkommande chefen.

Mot bakgrund till att det finns ett underskott av högkaliber, engagerade ledarskapstalanger så tar det sin tid att byta ut en högre chef i dagens konkurrensutsatta miljö. Att hitta den rätta personen för en organisation är vanligtvis en 6-7 månaders lång process som är alltför viktig att skynda på. 

 

Under tiden som rekryteringsprocessen pågår så är organisationen lämnad med ett ledarskapshål, tillsammans med de olösta problem som ofta kommer med en ledares avgång. Traditionellt har det varit en nödåtgärd att ta in en interim ledare under processen - någon som kan fylla behovet av ett dagligt ledarskap under det vakuum som finns medan det söks efter en permanent lösning.

 

Men en skicklig interim ledare kan göra så mycket mer än att fylla ett tomrum; hen kan lägga grunden och förbereda både organisationen och den tillträdare ledare för framgång.  

 

Att förlora en högre chef är en viktigt händelse som vanligtvis signalerar ett misslyckande av någon form hos den avgående ledare, organisationen eller båda två. Oavsett vad det var som gick fel så är det viktigt att förstå varför partnerskapet inte var framgångsrikt, just för att kunna hitta och göra rätt nästa gång. 

 

Enligt vår erfarenhet är interim ledare i en unik position att kunna hjälpa en organisation att få den här värdefulla kunskapen och att använda den till att stötta den tillträdande ledaren att bli framgångsrik i sitt uppdrag. En riktigt skicklig interim ledare kan förvandla den här tiden av turbulens och övergång, till ett fönster av möjligheter för organisationen och för den kommande ledaren.

 

En interim ledare som är erfaren och kunnig använder sin tillfälliga närvaro och neutrala perspektiv till att genomföra ett mycket produktivt “post-mortem” av livet med det tidigare ledarskapet, på ett sådant sätt att det ger avgörande insikter i den befintliga situationen. Genom att lägga grunden - lyfta principiella frågor och identifiera hinder - ger hen den nya ledaren den organisatoriska kunskapen som denne behöver för att utveckla en effektiv 30-60-90-plan och snabbt mobilisera krafterna för att leverera resultat.

 

De klara ramarna för ett interim uppdrag kräver en unik blandning av kompetens och personliga egenskaper. Det behövs mer än fördjupad erfarenhet inom respektive funktionella roll. Det kräver också den form av interpersonell förmåga och organisationella insikter som kan bygga tillit och transparens - båda vilka är nödvändiga för att förstå den befintliga situationen i en organisation och i att skapa en framgångsrik övergång till det nya permanenta ledarskapet.

 

En interim ledare för med sig en unik nivå av objektivitet och opartiskhet till bordet.

 

Professionella interim ledare är opåverkade av karriärsmål, långsiktiga relationer eller politiska tillhörigheter inom organisationen. De har det faktiska oberoendet att ta ett steg tillbaka, observera vad som pågår och samtidigt ta in motstridig information utan att känna sig nödgade att agera för tidigt. En skicklig interim ledare ger ett neutralt perspektiv som kan omformulera kompakta problem, desarmera känsliga situationer och fatta svåra beslut som drar fördel av opartiskhet. När det är passande, kan de axla bördan av ett tufft beslut, vilket förstås hjälper att rensa luften och skapar ett nytt kapitel - en rationell utgångspunkt - för den inkommande ledaren. 

 

En interim ledare kan leda vägen för en transparent miljö där en hälsosam dialog uppmuntras. genom att de är uppfattade på ett annat sätt än sittande ledare. Deras tillfälliga närvaro och neutralitet gör att de lättare kan etablera en unik rättfram relation med och till människorna som finns i organisationen. 

"Jag är Schweiz. Jag är inte här för att döma, jag är här för att lyssna till sanningen - oavsett vad den är - och sedan chartra en produktiv väg framåt." 
 

                                                                                                                                                   ~Ulrika Nilsson, Jurist, Executive Coach & Delägare 

 

När en interim ledare skapar en öppen, icke-fördömande atmosfär känner sig medarbetarna trygga i att dela historier som har varit nedtryckta av rädsla för vedergällning. I dessa viktiga berättelser hittar vi linjer som sammankopplar punkterna till större organisationella problem, information som är mycket värdefull för den inkommande ledaren. En skicklig interim ledare kan också använda den här "renande" effekten till att föra organisationen till en bättre plats - en form av dränering av negativitet så att det inte konsumerar den tillträdande ledarens all tid och energi. 

 

Samtidigt som den interim ledaren strategiskt arbetar med att lägga grunden för den tillträdande ledarens framgång, kan hen också finnas tillhanda för den befintliga personalen för coaching och mentoring.  Människor är mycket förståeligt oroliga under tider av förändringar i ledarskap. De här övergångarna för med sig nya perspektiv, en kritisk titt på hur saker och ting är gjorda idag och ofta, etablerande av nya prioriteringar för organisationen. Det är naturligt att sådana förändringar orsakar en viss mängd ångest i organisationen medan de anställda funderar över deras öde och organisationens riktning. 

 

Under en coaching och mentoring process, utvecklar människor ofta en djupare känsla av självkännedom.  Med kunskaper om och erfarenhet av att arbeta strategiskt som coach respektive mentor,  kan en interim ledare dels hjälpa medarbetare att hitta och utveckla deras verkliga kapacitet och potential dels dela med sig av de fördelar som kommer av lång erfarenhet och därifrån hjälpa medarbetarna att skärpa sin insikt i och förståelse för hur deras individuella värde bidrar till organisationens framgång. Med dessa kunskaper förstår medarbetarna också lättare vad organisationen behöver för att röra sig mot uppsatta mål samt vad de själva behöver för att utvecklas i sina egna liv och karriärer.

 

För en del individer kan den här nya självmedvetenheten givetvis innebära att de förstår att de befinner sig på fel plats. När de beslutar sig för att lämna organisationen av egen vilja så finns dock inget behov av en "lieman". Den inkommande ledaren kan därmed tillträda med en positiv bild och flytta organisationen framåt, istället för att städa upp bland ett kaos som lämnas över.  Det arbetet är redan påbörjat och, beroende på tidsperioden, ofta avslutat av den interim ledaren innan den nya ledaren tillträder.

 

Erfarna interim ledare har alltid med sig ett klart fokus på organisationens prioriteringar när de påbörjar ett interim uppdrag.  Den här neutralitet och öppna kommunikationsmöjligheten som en kompetent interim ledare tar med sig till organisationen gör det möjligt att väga eventuella konkurrerande prioriteringar och politiska agendor mot varandra - utan att missa någon parts infallsvinkel - för att därefter ha en välinformerad dialog om prioriteringar.

 

Genom sin unika portfoliosyn till organisationella prioriteringar så kan en interim ledare omformulera och rationalisera strategiska prioriteringar.

 

 

Det här perspektivet gör det möjligt att gå långt utöver att reagera till det hjul som gnisslar mest, för att istället omförhandla inaktuella och felinriktade sociala förhållanden som etablerades av den tidigare ledaren.  Förhållanden som måste bearbetas innan den tillkommande ledaren börjar, om denne ska få möjligheten till ett framgångsrikt ledarskap.

 

Detta är någonting som ofta dock skjuts på i mer oerfarna organisationer, då man istället ser det som ett av den tillträdande ledarens kommande uppgifter med det olyckliga resultatet att den tillträdde ledaren börjar på minus och alltid ligger steget efter. Man har alltså redan slängt grus i maskineriet men blir överraskad när det går det sönder.

 

Triage

 

På OMSORGSAKADEMIN pratar vi med den strategiska ledningsgruppen hos våra klienter om “triage” - processen att prioritera de frågor som betyder mest för organisationens överlevnad och framgång. För de medarbetare som finns i organisationen signalerar "triage" en erfarenhetsanalys som inte är driven av politik eller konkurrerande territoriellt tänkande utan opererar baserat på fakta och för organisationens bästa. Inget annat.

 

När människor ser att prioriteringarna är satta för att stödja det allmännas - organisationens - bästa så kan en interim ledare gå vidare med de frågor som är viktigast och hjälpa organisationen till produktivitet under övergångstiden. 

 

Summa summarum

Förutom en ledarskapserfarenhet i den funktionella roll som de tar över så har OMSORGSAKADEMINs alla skickliga  interim ledare inom äldreomsorgen var för sig en scouts instinkter.

 

Hen kartlägger skickligt terrängen, söker efter dolda fallgropar, hittar kreativt alternativa vägar och analyserar strategiskt hur man ska röra sig framåt för att uppnå organisationens syfte och mål.

 

Det här är värdefullt arbete som inte bara fyller ledarskapshålet; det hjälper också er som ledningsgrupp och organisation genom en övergångsperiod samtidigt som det positionerar den tillträdande ledaren för snabb och långsiktig framgång. ​

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

CADB.jpg
bottom of page