Handledning för ledare, medarbetare och anhöriga

En äldre- och demensomsorg som är inkluderande för alla involverade

- samarbete mellan ledare, medarbetare och anhöriga för omsorgstagarens bästa

OMSORGSAKADEMIN erbjuder kartläggning, observation och handledning för att hjälpa arbetsgrupper eller organisationer att lösa en utmaning med nya insikter och infallsvinklar. Det är tyvärr inte ovanligt inom en känslomässigt och fysiskt påfrestande arbetsmiljö att utmaningar uppstår, oavsett om det gäller inom en arbetsgrupp, i förhållande till en omsorgstagare, mellan arbetsgruppen och anhöriga, förtroendevalda och tjänstemän/arbetsgrupper, eller mellan ledare och medarbetare.

 

Äldre- och demensomsorgsexperterna på OMSORGSAKADEMIN - som alla är mycket erfarna ledare inom äldre- och demensomsorgen - har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta organisationer med att lösa en svårhanterlig, känslig och/eller ohållbar situation med utgångspunkt från omsorgstagarens och organisationens bästa.

 

Hur går vår handledning till?

 

Beroende på hur just er situation ser ut så utformas handledningen på olika sätt. Gemensamt är dock att den alltid pågår under en längre tidsperiod och att hela arbetsgruppen samt eventuellt övriga involverade parter medverkar.

 

Vad vi också alltid gör är att först inhämta information om den aktuella situationen från samtliga involverade aktörer - som får ge sin egen bild av hur man upplever situationen. Därefter analyserar vi hur er omsorgs- och arbetsmiljö ser ut, hur och med vilka resultat ni arbetar personcentrerat utifrån omsorgstagarens behov, intressen och möjligheter samt hur ni som arbetsgrupp och som enskilda medarbetare arbetar.

 

I flertalet fall för vi även en dialog med de anhöriga då många av våra handledningsuppdrag är mot bakgrund till olika kunskaper, krav och samarbets(o)förmågor som orsakat friktion mellan ledare, medarbetare och anhöriga.

 

Med utgångspunkt från vår helhetsanalys diskuterar och guidar vi sedan er som ledare och medarbetare - och i förekommande fall även närstående - igenom olika lösningar och arbetssätt för att nå den bästa personliga lösningen för den enskilda omsorgstagaren och situationen alternativt organisationen.

Om du önskar veta mer om vår handledning, eller vill ha en förutsättningslös dialog om huruvida vi kan hjälpa er, så kontakta oss gärna. Vi står alltid till förfogande med råd och stöd.


 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.