top of page
File_003 (5).jpeg

Livsberättelsen - Ett Nödvändigt Verktyg

Ett av de viktigaste verktygen för en personcentrerad demensomsorg

En Livsberättelse är ett av de viktigaste verktygen som används internationellt inom demensomsorgen och på OMSORGSAKADEMIN har vi 20+ års erfarenhet att utveckla och använda dessa berättelser.  

 

För omsorgsboenden som är Certiferat Alzheimers och Demensboende CADB är två av de viktigaste verktygen som används i den personcentrerade omsorgen  All About Me™ och Allt Om Mig™. Dessa två dokument, som har används internationellt under många år, nyttjas för att skapa varje enskild vårdtagares personliga livsberättelse.

 

Men arbetet stannar inte där.

 

Livsberättelserna användas sedan för att säkerställa att samtliga ledare och medarbetare känner varje vårdtagare *person'-ligen - något som är en grundläggande förutsättning för en reell personcentrerad omsorg i enlighet med grundkraven för en certifiering som CADB®.

Syftet med den här utbildningen är att du ska bekanta dig med den bakgrunden till varför Livsberättelser är så viktiga och hur de upprättas för den enskilde vårdtagaren så att de bidrar till att en perosncentrerad omsorg ges i praktiken. I utbildningen lär du dig också hur du kan implementera arbetet med Livsberättelser i den dagliga verksamheten på ett sådant sätt att verktygets syfte uppfylls.

Du kommer också att få lära dig vikten av att Livsberättelserna kontinuerligt utvecklas och uppdateras - livet tar inte slut i och med demensdiagnosen - samt hur de kan användas i kombination med Minneskorgen och andra viktiga verktyg i vårdgivarens verktygslåda.

 

Efter utbildningen kommer du att kunna: 

  • Definiera en personcentrerad Livsberättelse

  • Känna igen historiken bakom Livsberättelsernas användning internationellt och numera i begränsad omfattning i Sverige, 

  • Skilja på Livsberättelse och Livshistoria och vilken som ingår i den personcentrerade omsorgen, 

  • Skapa,  implementera, uppdatera och kontinuerligt utveckla användningen av Livsberättelser inom din organisations äldre- och demensomsorg, 

 

Målgrupp 

 

Livsberättelsen - Ett Nödvändigt Verktyg är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med vår befolkning i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 

 

 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs online i din egen takt. Livsberättelsen - Ett Nödvändigt Verktyg erbjuds även som uppdragsutbildning för ledare, medarbetare och förtroendevalda inom vård- och omsorgssektorer.

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Senior Doctor
bottom of page