top of page

Certifieringar

Vad vi erbjuder

använd 31.jpg

Certifierat Alzheimer och Demensboende CADB®

Certifieringen Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB® är ett kraftfullt och effektivt sätt att ge ny fart till era kunskaper och arbete inom demenomsorgen. Genom utbildningens 14 demensomsråden får ni tillgång till viktiga metoder och verktyg som skapar en hög livskvalitet i vardagen för era demensdiagnosticerade vårdtagare, samtidigt som ert omsorgsarbete gynnas.  

IMG_4849.JPG

Certifierad Demensvårdsspecialist CDS®

Kvalitetscertifieringen Certifierad Demensvårdsspecialist CDS® är baserad på amerikanska NCCDPs utbildning,  som är den globalt mest ansevärda demensutbildningen som finns i idagsläget. En CDS® går igenom en mycket omfattande certifieringsprocess och utbildning, som har sin värdegrund i en vård- och omsorgsfilosofi där ett  personcentrerat helhetsperspektiv med hög livskvalitet för den enskilde individen står i fokus. 

PARKVIEWGRDOPN082416-050.jpg

CICDS® Certifierad Instruktör 

Vill du påverka tusentals liv för det bättre? Då är utbildningen CICDS Certifierad Instruktör för dig! Som CICDS instruktör leder och utbildar du med det internationellt mest framstående Alzheimers och Demensomsorgs-curriculum som är tillgängligt för professionella inom vård- och omsorgsbranschen och andra samhällsaktörer som kommer i kontakt med individer som är diagnosticerade med demens. 

Halloween celebration.jpg

Certifierad VDE® Instruktör

Det är vetenskapligt bevisat att sensitivitets-träning för ledare och medarbetare är det mest effektiva sättet att snabbt få en positiv förändring till stånd i den praktiska omsorgen. Det är en av de viktigaste anledningarna till att olika hälso- och sjukvårdsstudenter får genomgå viktig medvetenhetsträning om olika fysiska begränsningar. Men det räcker inte idag. Med det allt ökande antalet äldre som diagnosticeras med demens så är det lika viktigt att professionella inom olika samhällsfunktioner  får en ökad medvetenhet om hur det faktiskt kan vara att leva med demens. Som Certifierad VDE® Instruktör är du en viktigt pusselbit i att detta sker. 

Mrs X and Felix.jpg
bottom of page