Certifierad

Demensvårds-specialist CDS®

- kompetens, renommé och engagemang inom Alzheimers och Demensvård

Certifierad
Demensvårdsspecialist CDS®

- den högsta kvalitén inom Alzheimers och demensomsorg

OMSORGSAKADEMINs utbildning Certifierad Demensvårdsspecialist CDS® är baserad på amerikanska NCCDP´s program, vilket säkerställer den högsta möjliga standarden inom Alzheimers och Demensutbildning som har uppnåtts internationellt, genom utbildningsprocessen till Certifierad Demensvårdsspecialist.Din certifiering som Certifierad Demensvårdsspecialist visar på att du har en väl genomgången internationellt baserad specialistutbildning inom området Alzheimers och Demensvård, ett krav för att arbeta inom Alzheimers och Demensomsorgen i många stater och länder, inklusive USA som är världsledande inom demensvård och omsorg.

Utbildningens innehåll

En Certifierad Demensvårdsspecialist går igenom en mycket omfattande certifieringsprocess och utbildning med grund i en vård- och omsorgsfilosofi där ett reellt personcentrerat helhetsperspektiv står i fokus. 

Genom utbildningen får du djupgående kunskaper om bland annat: 

 • demens - diagnos, prognos och behandling;

 • aktivt lyssnande, kommunikationsprinciper och strategier, känslor: Join Their Journey®; de världsledande vårdgivarna Nayakas; dominerande känslor; depressioner och demens;

 • upprepande beteenden;

 • vanföreställningar och hallucinationer, hamstring, vandrande beteenden;

 • aggressiva beteenden, katastrofreaktioner;

 • personlig hygien - kampen om badet, smärthantering, fallrisker, sömnstörningar, måltids- och dietprogram

 • sexualitet och intimitet;

 • gå från aktiviteter till livsengagemang;

 • miljö - en omgivning som gör det möjligt att frodas ;

 • medarbetare, familjestöd, en vårdgivares rättigheter, stresspåverkan, medlidandestress och stressinventering;

 • vanvårds- och våldsförebyggande arbete;

 • kulturell och social kompetens;

 • själslig vård, dubbelbottnad förlust och frågeställningar i livets sista skede;

 • vårdbedömningar - vårdnivå och vårdplan;

 • Värdig Måltid TD® - det patenterade måltidskonceptet för individer med särskilda måltidsbehov som OMSORGSAKADEMIN är ensamma om i Sverige att utbilda inom;

 • Virtuell Demensupplevelse VDE® - en patenterad, forskningsbaserad självupplevelse om livet med demens som OMSORGSAKADEMIN är exklusiva att utbilda med i Sverige; och

 • att utvecklas och frodas livet ut med teknikens hjälp - unika program och tekniker för äldre- och demensvård och omsorg.  

   

Certifierad
Demensvårdsspecialist CDS® 

FÖR KOMPETENS, RENOMMÈ OCH ENGAGEMANG 

Livskvalité - hela livet ut!

 


En Certifierad Demensvårdsspecialist - CDS® genomgår en omfattande utbildning inom området Alzheimers och Demens. Varje student får tillgång till material inom områdena Alzheimers och Demens. Det här materialet innehåller nyckelfaktorer i demensvård inklusive kommunikationstekniker, beteendebrytande arbetssätt och verktyg för att kunna hantera bl.a. vandrande, aggressioner, bristande aptit och sexualitet.

Utbildningen inkluderar också kursen Virtuell Demensupplevelse® där du som student personligen får uppleva hur tillvaron ter sig med demens.
 

En certifiering som Certifierad Demensvårdsspecialist är en nödvändighet idag för att säkerställa en kvalitetsomsorg för den allt ökande befolkningen diagnosticerade med Alzheimers och Demens.

Fördelarna med en Professionell Certifiering till Certifierad Demensvårdsspecialist är många!

Med en internationellt baserad certifiering har du de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att hjälpa individer med Alzheimers och Demens till en tillvaro där de utvecklas och mår bra. Fördelarna för vårdgivare, ledare och andra medarbetare samt förtroendevalda inom omsorgen med en kvalitetscertifiering genom OMSORGSAKADEMIN är många.

 

Professionella inom omsorgen som har genomgått den omfattande kvalificeringsutbildningen i Alzheimers och Demens - och har avslutat sin certifieringsprocess - har de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att vårda individer med Alzheimers och Demens.


Men det är bara den lilla delen - de har också förmågan att säkerställa att individer i deras omsorg också frodas. Det är just den unika - och viktiga - delen som ger livskvalité hela livet ut. Oavsett diagnos.

*I enlighet med NCCDP´s krav, krävs tio timmars kompetensutveckling vart annat år för att förnya ditt certifikat som Certifierad Demensvårdsspecialist. Se vårt kursutbud för mer information om godkända fördjupningskurser. Samtliga fördjupningskurser (inkl. prov) sker online.

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

Jag är hemskt glad att vi fick chansen att bli certifierade specialister i demensomsorg. Jag hade inte en aning om att det var så otroligt stor skillnad i kunskaperna om demens mellan oss och hur de jobbar i USA! De tar sånt självklart som vi inte ens har påbörjat - vi ligger ju jättelångt bakom i demensvård! Jag trodde det var tvärtom men hade så fel! David är som en oändlig kunskapskälla till goda exempel. Otroligt bra utbildning!!

— Catharina Jansen, Boendechef och sjuksköterska

DU - en förändringsagent  och katalysator för en unik omsorg, där individer med Alzheimers och Demens inte bara vårdas utan också frodas.

Hela livet ut!

Upplägg för utbildningen

 

 

I utbildningen varvas online teoripass med insiktsfulla reflektionstillfällen, feedback och diskussioner med din kursledare. En viktig del av upplägget är ditt praktiska arbete i ditt dagliga (arbets)liv, genom vilket du får tillfälle att praktisera och pröva dina nyvunna kunskaper.

Utbildningen är upplagt på 3-6 månader. Var 7:e alt. 14:e dag studeras ett nytt teoriavsnitt, med inkluderat prov för att säkerställa för dig själv att du har lärt dig det som avsnittet avser. Genom dina teoretiska kunskaper om Alzheimers och Demens - kombinerat med ditt praktiska arbete och dina individuella samtal med din kursledare (som sker 1 ggr/månad) -, kommer du inte bara att vara väl rustad att hantera de utmaningar som du möter, utan också var en katalysator för en vård och omsorg som ger de(n) du vårdar möjlighet att frodas i sin tillvaro.

 


Examination och Certifiering

Efter avslutade teoriavsnitt - med undantag för kursen Virtuell Demensupplevelse så examineras du skriftligt och muntligt. 

Examinationen bygger till stor del på situationsbaserade frågor där du kommer med lösningar som visar prov på din insikt och kunskaper om en värdig ålderdom som Alzheimers och Demens diagnosticerad. Efter genomfört examination - med godkänt resultat - erhåller du din certifiering. Ditt certifikat skickas till dig inom 30 dagar från examinationstillfället.
 

*Du får mer information om anmälan till din avslutande utbildnings- och examinationsdag i ditt välkomstbrev. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Kör igång nu!

Engångsbetalning - Certifierad Demensvårdspecialist - CDS®

 

Engångsbetalning

Belopp: 14 990 kr inkl. moms

Total kostnad: 14 990 kr inkl. moms

 

I kursavgiften ingår kursen Virtuell Demensupplevelse®, examinations- och certifieringskostnader.

Kostnader för ev. resa och uppehälle vid deltagande vid en Virtuell Demensupplevelse® ingår ej.

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

Delbetalning - Certifierad Demensvårdspecialist - CDS®

 

4 x Delbetalningsplan

Belopp: 4 250 kr/ månad inkl. moms

Antal månader: 4

Total kostnad: 17 000 kr inkl. moms

 

I kursavgiften ingår kursen Virtuell Demensupplevelse®, examinations- och certifieringskostnader.

Kostnader för ev. resa och uppehälle vid deltagande vid en Virtuell Demensupplevelse® ingår ej.

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.