top of page
IMAGE2_edited.jpg

CICDS®  Instruktör för CDS® och CADB®

Påverka tusentals liv för det bättre

"En  CICDS® instruktör påverkar tusentals vård- och omsorgsgivare att ge en omsorg där seniorer frodas hela livet ut, oavsett diagnos. Vad kan egentligen vara ett bättre arv att lämna efter sig?"                                                                                                              ~ John C. Gustafson Sr 

 

Som CICDS® instruktör leder och utbildar du med det internationellt främsta curriculum för Alzheimers och Demensomsorg som är tillgängligt för yrkesverksamma inom vård- och omsorgen och för andra samhällsaktörer som kommer i kontakt med demensdiagnosticerade i sitt yrkes- eller fritidsuppdrag. 

En CICDS® Instruktör som genomgår utbildningen inom sin arbetsgivares omsorg, har rätt att presentera och leda certifieringsutbildningarna CDS® och CADB® inom sin arbetsgivares organisation. Hen har också möjlighet att erbjuda sina tjänster som privata uppdragsseminarium och utbildningar mot en avgift när hen inte är på sin arbetsplats och/eller när hen har ett eget företag. 

Dessutom, CICDS® Instruktörer är rekommenderade av OMSORGSAKADEMIN till potentiella kunder för anlitande av utbildningar, för presentation som certifierade instruktörer på deltagande vid mässor eller vid andra yrkesrelaterade funktioner och presenteras i OMSORGSAKADEMIN marknadsföringsmaterial, om de så önskar.  

 

Genomgånget CICDS® curriculum är ett grundkrav för dig som är intresserad av eller planerar en CMCDS® chefscertifiering och som är kvalificerad att ansöka om en sådan. 

För företag och andra organisationer som investerar i sina medarbetares kompetensutveckling med en utbildning inom demensomsorg och CDS® och/eller CADB® certifieringar, erbjuder OMSORGSAKADEMIN företagsgrupper (3 eller fler) grupprabatt på ansökningskostnaden för certifiering och för utbildningen Virtuell Demensupplevelse®, när en CICDS® är ansvarig instruktör vid en intern utbildning. 

En CICDS® Instruktör ansvarar själv för att ha den tekniska utrustningen som krävs för att kunna erbjuda CDS® och CADB® utbildningarna på ett tillfredsställande sätt. Utbildningsmaterialet tillhandahålls av OMSORGSAKADEMIN, dels som presentationsmaterial för seminarier (utan kostnad) dels som online utbildning på OMSORGSAKADEMINS utbildningsportal (mot självkostnad). ​Samtliga instruktörer får dessutom en "Instruktörspärm" med utbildningsmaterial som endast kan fås genom OMSORGSAKADEMIN. 

Alla instruktörer arbetar under ett överenskommet licensavtal, som förklaras i ansökningsformuläret inför CICDS® utbildningen. Av vidareutvecklings- och kvalitetsskäl ska alla CICDS® Instruktörer tillhandahålla OMSORGSAKADEMIN med deltagarlista, observationsanteckningar och utvärderingar för varje utbildningstillfälle som man ansvarar för. 

CICDS® förnyelse är vartannat år och inkluderar både CICDS® och CDS certifiering®. 

CICDS® utbildningen inkluderar genomgång av utbildningsmaterialet, en "Instruktörspärm", utbildningsmaterial för seminarium på minnessticka samt tillgängligt online på CICDS® Instruktörsportal, för- och slutprov för studenterna, exempel på marknadsföringsmaterial, exempel på klassmaterial vid platsbaserade utbildningar (deltagarlista m.m.), möjligheten till anslutande som instruktör och information om att erbjuda CDS® ochCADB® utbildningarna online, information om dina studenters kontinuerliga fortbildning - bibehållande av CDS® och CADB® certifieringarna och tillgängliga kurser, minimiavgifter att debitera, certifiering som CDS®, certifiering som CADB® och certifiering som Certifierad Instruktör CICDS®.  


 

FörkunskapskravCertifierad Demensvårdsspecialist CDS®


 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs live online med handledare alternativt som uppdragsutbildning på lokal ort för grupp (ofta i samband med CADB®-certifiering för organisationens äldre- och demensboende). Efter genomförd utbildning - med godkänt resultat -  får du din certifiering. Ditt certifikat skickas till dig inom 60 dagar från godkännandet.

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Tack för ditt meddelande!

Suad%20Bazaar%20I_edited.jpg
bottom of page