Webinar: Testamente

Webinar: Testamente

Din planering gör det enklare för dina efterlevande.

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument där det framgår hur du önskar att ditt arv ska fördelas efter din bortgång. Ett testamente är bra att skriva i de fall du önskar att din kvarlåtenskap fördelas på ett visst sätt. Det finns begränsningar i hur ett arv kan fördelas men om du vill att det ska ske på ett specifikt sätt är det bra att skriva ett testamente för att undvika oklarheter och tvister i framtiden.

 

En vanlig situation som kräver ett testamente är när en förälder vill att sitt barn ska få arvet som enskild egendom inom ett äktenskap. Testamente är också bra om en familj består av gemensamma barn och särkullbarn. Ställ dig själv frågan om vem du vill ska ha vad, och hur mycket?

Om det inte finns något testamente sker fördelningen av arvet enligt arvsordningen. Det innebär att om du är sambo, ärver ni inte varandra enligt lagen. Om du vill att din sambo ska ärva dig måste du skriva ett testamente där det framgår.


Om du däremot är gift, ärver du och din make/maka varandra fullt ut, före gemensamma barn. Finns det dock särkullbarn, har de rätt till sin del av arvet.


Om du däremot är ensamstående, ärver dina barn dig. Om det saknas barn eller barnbarn ärver dina föräldrar dig om de fortfarande finns i livet. Annars går arvet till eventuella syskon och syskonbarn. Finns inget testamente skrivet och du inte har närmare släkt än kusiner, går arvet till den Allmänna arvsfonden. Notera att eventuella bröstarvingar alltid har rätt till sin så kallade laglott som är hälften av arvslotten.


 

Vad bör ett testamente innehålla?

Ditt testamente ska - förutom dina önskemål - vara daterat, skriftligt, undertecknat och bevittnat av två ojäviga personer. Testamentet behöver inte registreras någonstans för att vara giltigt.

I testamentet bör du ange om arvet får disponeras med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Full äganderätt innebär att arvet får disponeras fritt. Fri förfoganderätt medför att arvet får disponeras fritt förutom att testamentera bort det.

Vem du vill inkludera i ditt testamente beror självklart på din familjesituation. Har du familj eller vänner är det vanligt att först tänka på dem. Därefter kan du vidga kretsen av förmånstagare, till att omfatta exempelvis en ideell organisation.

Bra saker att tänka på

  • upprätta en lista över det du äger,

  • fundera igenom noga hur du vill att arvet ska fördelas,

  • säkerställ att formkraven är uppfyllda, 

  • se till att testamentet är uppdaterat om familjeförhållanden och lagar m.m. förändras,

  • har du flera testamenten men bara vill att ett ska gälla är det bara att förstöra det du inte önskar ska gälla,

  • gör kopior på testamentet och skriv var originalet finns,

  • förvara testamentet på ett bra ställe men som går att finna vid din bortgång och

  • arvs- och gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan 2005.

Om du vill lära dig mer om hur du upprättar ditt testamente, eller gällande arv, anmäl dig till vårt Webinar: Testamente. Du är också mycket välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp från juridiska experter med upprättandet av ditt testamente, eller helt enkelt har frågor eller funderingar.

Kör igång nu!

 

 

Webinar: Testamente är en online utbildning, som genomförs i din egen takt - när du vill och vart du vill. Under utbildningens gång har du kontinuerligt stöd av din kursledare, och naturligtvis tillgång till hela vårt team av experter på OMSORGSAKADEMIN. 

Anmälan till kursen kan göras nedan. 

 

Om du har frågor eller funderingar om utbildningen, tveka inte att kontakta oss. 

Webinar: Testamente

 

 

ONLINE-utbildning
Obegränsad tillgång


Belopp: 1550 kr inkl. moms

Total kostnad: 1550 kr inkl. moms

 

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.