Virtuell

Demensupplevelse VDE®

"Demens drabbar inte bara den enskilde - det drabbar hela samhället."

Virtuell Demensupplevelse VDE ®

- ett unikt fönster till den demensdrabbades värld, genom en individuell, upplevelsebaserad inlärning.

"Jag hade ingen aning..."

"Alla människor behöver uppleva det här."
"Helt otroligt. Det gör mig sorgsen men samtidigt tacksam över att äntligen få veta hur det är."
"En upplevelse som ändrar på din verklighetsbild. Och gör dig mer ödmjuk."
"Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det är så här det är!"

"Det kommer att berör dig ända in i hjärtat!"
 

 

Det här är bara några få av de citaten vi har fått om den Virtuella Demensupplevelsen VDE®, den patenterade, forsknings- och bevisbaserade metoden att skapa bättre förståelse för demens. Den Virtuella Demensupplevelsen VDE® använder helt unika verktyg för maximal upplevelsebaserad inlärning, involverar flera av dina sinnen och är baserad på gedigen forskning inom geriatrik och äldreomsorg.

Hur går det till?

 

Under en Virtuell Demensupplevelse VDE®, guidar certifierade utbildare de utrustade deltagarna genom processen. Deltagarna får försöka utföra vardagliga göromål och aktiviteter, utrustade med de verktyg som skapar upplevelsen av att leva med demens.

 

Processen gör det möjligt för vårdgivare att själva uppleva de fysiska och mentala utmaningarna som personer med demens möter dagligen, och att använda den upplevelsen för att ge en bättre, mer kvalitativ personcentrerad vård och omsorg. 

Den Virtuella Demensupplevelsen VDE® är en värdefull, lätt förståeligt upplevelsebaserat utbildningsprogram, skapat för äldreboenden och samhällsorganisationer för att hjälpa till att identifiera och förstå de beteenden och behov som individer med demens har. Det används för att utbilda ledare och medarbetare på seniorboenden, sjukhus, inom hemtjänst, samhällsorganisationer, utbildningsinstanser och för förtroendevalda inom omsorgen. 

 

Efter en Virtuell Demensupplevelse VDE®, har du kunskaper att identifiera med - och bättre förstå -  de beteenden och behov som finns hos individer med Alzheimers och demens.

 

Den Virtuella Demensupplevelsen VDE® är också ett sätt för samhällsmedborgare att få en inblick i den värld som individer med demens lever i. Förutom ledare och medarbetare från offentliga organisationer, är många av våra deltagare ambulansförare, poliser, brandmän, representanter från kyrkosamfund och medlemmar i olika pensionärs- och anhörigorganisationer.

Hur anmäler jag mig och min grupp? Vad kostar det?

 

Den unika Virtuella Demensupplevelsen ingår i OMSORGSAKADEMINs certifieringsutbildningar Certifierat Alzheimers och Demensboende samt Certifierad Demensvårdsspecialist.

 

Den patenterade, forskningsbaserade Virtuella Demensupplevelsen genomförs i Sverige exklusivt genom OMSORGSAKADEMIN.

 

Om du önskar veta mer om den här unika upplevelsebaserade utbildningen för ledare, medarbetare, politiskt förtroendevalda och anhöriga inom äldre- och demensomsorgen samt för viktiga samhällsfunktionärer såsom polis-, brand- och ambulanskår och hälsovårdspersonal, kontakta oss.

 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

Jag har inte ord! Väldigt få av mina vänner eller kollegor skulle säga att jag är otålig...eller blir stressad lätt, men...vilken ögonväckande upplevelse. Och känslosam! 

— Johanna Sowak, Läkare

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.