Träffa Våra Fantastiska 

VÅRDGIVARE

Träffa våra vårdgivare - guidning, vård och relationer

 

 

Hos oss på OMSORGSAKADEMIN går vårdgivning utöver den traditionella linjen.

Våra vårdgivare har en viktig roll. De är både en guide, en vis person och en ledare som är engagerad i det befintliga ögonblicket - en term som verkligen definierar våra vårdgivare, samtidigt som det påminner alla om att skapa relationer, fördjupa samarbetet och vara medvetet engagerad i varje ögonblick. Genom att arbeta på det här medvetna sättet, skapar vi en stark känsla av välmående, samhörighet och kreativitet - vilket gör att både våra äldre och medarbetare frodas fullt ut.    

 

Som speciellt utbildade och certifierade, kommunicerar våra vårdgivare genom validation istället för korrektion för att visa förståelse och stöd. Vi vet att beteenden är en respons på ett behov som inte är mött. Från denna tankefulla grund så bygger vi en känsla av välmående och kontakt. 

Genom vårt långvariga arbete som licensierade demensvårdsutbildare, tränar vi vårdgivare på att införliva vårdtagaren i den dagliga rytmen. Vårdgivare på våra boenden ger allt dagligt stöd till de äldre, på samma sätt som familjemedlemmar skulle göra i ett traditionellt hushåll där flera generationer bor. I en traditionell omsorgsverksamhet är vården och omsorgen om en individ delad mellan flera olika medarbetare, från diskaren i köket, undersköterskan på avdelningen till aktivitetskoordinatorn på boendet, som alla har kontakt med den äldre under sitt specifika och begränsade arbetstillfälle.

 

Den här omsorgsmodellen ger inte bara resultatet att den äldre får en bristande kontinuitet i sin dagliga rutin utan man riskerar också - vilket är lika viktigt - att missa se helhetsbilden ifråga om den äldres välmående. Våra vårdgivare är kapabla att säkerställa att var och en av de äldre frodas. Tillsammans arbetar de på att förbereda dagens aktiviteter, sopa ren brokvisten, förbereda dagens fika och servera till sina "gäster", baka frukostbrödet till morgondagen, duka inför högtidsfirandet, plantera frön i trädgården, fylla på vatten i kattens skål, mata småfåglarna utanför altanen, sätta ihop en scrapbook med minnen, sortera tvätten och allting annat som stimulerar känslan av mening i livet.

 

Våra vårdgivare vet hur de ska göra frukosten precis på det sättet som en av deras äldre tycker om det, eller om en individ skulle tycka om att göra sin frukost själv med lite hjälp. De vet om enskilda individer har bra aptit, hur väl de sov - eller inte alls -, och när de sist motionerade eller deltog i en ny aktivitet. Och de kan observera hur en av deras äldre reagerar till förändringar i sin medicinering eller till en ny terapiform. 

 

Eftersom våra vårdgivare tillbringar dagen med sina seniorer, märker de specifika variationer i den dagliga rutinen som stödjer en återhämtande hälsa. De ser också de där små och tidiga varningssignalerna som i annat fall kan gå onoterade. 

Våra certifierade Demensvårdsspecialister

HAR ALLTID FOKUS PÅ VAD VÅRDTAGAREN KAN GÖRA, ALDRIG PÅ VAD DE INTE KAN GÖRA.

Som vårdgivare är du så mycket än en undersköterska och vårdgivare. Du är en trogen samarbetspartner och vis guide - en stödjande katalysator - som får dina äldre att utvecklas och frodas fullt ut. 

Speciellt inom demensomsorgen, är det viktigt att bygga grundläggande interpersonella relationer i organisationens värdegrund och arbetssätt. Resan som de boende delar med våra vårdgivare är baserad på en daglig rytm som inte är upplagd utifrån den - ofta schemalagda - rytmen som förekommer på de allra flesta boenden, utan istället genom att tillsammans dela allt det som dagen för med sig. Dessutom, vi vet och arbetar utifrån det faktum att minnesförlust aldrig är svart och vitt, utan snarare en gradvis process med många gråa områden.

Med ett engagemang som går utöver det vanliga, är en vårdgivares mission att skapa kreativa sätt för de äldre att lära sig, utvecklas och bygga relationer med varandra, sig själva, deras familjer och medarbetare.

 

För att göra detta, använder de sig av olika metoder och verktyg beroende på individen, tidpunkt och dag - metoder som använder alla former av kreativitet för en alternativt sätt att kommunicera istället för med ord. Allt för att hitta vägar att hjälpa våra äldre att frodas, ett ögonblick i taget.

Genom UTTRYCKANDE KONST använder våra vårdgivare sig av musik, konst och rörelse för att nå och få fram alla olika former av lustfylld kreativitet inneboende hos de äldre.

Genom sin fördjupade specialistkompetens, använder våra vårdgivare sig av traditionella fitness-klasser till innovativa holistiska aktiviteter såsom Tai Chi, Yoga, Sitt och Dansa, och Sittande Fitness för att tillgodose de äldres FYSISKA VÄLMÅENDE. Våra fysiska fitness program är skräddarsydda till vårdtagarnas förmågor, intressen och behov. 

Vi nyttjar Livshistorier för att fira tidigare yrken, föredragna hobbies och värdefulla talanger. Genom organisationens egna "utvecklingsinstans", uppmuntras de äldre, medarbetare, familjemedlemmar och lokala experter att dela med sig av sina intressen i kurser som täcker allt från t.ex. Populärmusik i Min Ungdom, Facebook för Seniorer, Mitt Hemland, Lokal/Regional Mat, till sådana som Franska för Nybörjare, Whiskeyprovning, Länder Jag Har Besökt, Bibelstudier, Skapa En Scrapbook för Mina Barnbarn.  

Tillsammans med vårdgivarna, skapar och BEVARAR de äldre VÄRDEFULLA LIVSMINNEN genom användande av innovativ teknik och program - minnen som delas med nära och kära.

Våra vårdgivare förändrar liv - varje dag

VÅRA CERTIFIERADE DEMENSVÅRDSSPECIALISTERS PERSONCENTRERADE FOKUS SKAPAR ETT LUSTFYLLT OCH VÄRDIGT LIV FÖR VARJE INDIVID VARS LIV HAR ANFÖRTROTTS VÅRA KLIENTER, SAMTIDIGT SOM DET GER RO I SINNET HOS DERAS FAMILJER. 

Vill du veta mer om vad vår certifiering för dina vårdgivare kan betyda för dina seniorer, dina medarbetare och hela din organisation?  

Att arbeta utifrån konceptet med CDS är att ta ett fokuserat, lustfyllt helhetsgrepp om den totala vården och omsorgen om era äldre. Våra certifierade demensvårdsspecialister - de som vi kallar våra vårdgivare -  - och deras ledare - är mer än anställda och vårdgivare. De är stolta och engagerade i sitt viktiga uppdrag - drivna av omtanken om och viljan att skapa en meningsfull tillvaro för sina äldre. En tillvaro där både seniorer och medarbetare frodas. Varje dag.   

Vi har gärna en förutsättningslös med dig om vad en CDS kan betyda för dina seniorer, dina medarbetare och din organisation. Om du är intresserad av att veta mer, kontakta oss idag. 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.