Portrait of Senior Man

Vanvård & Försummelse inom Äldreomsorgen

Det osynliga problemet

Vanvård och försummelse inom äldreomsorgen är ett allvarligt problem för anhöriga och omsorgsorganisationer. För att kunna komma tillrätta med problemet, krävs att såväl anhöriga som ledare och medarbetare inom omsorgen, lär sig mer om den vanvård och försummelse som drabbar den äldre befolkningen,  

 

I kursen Vanvård & Försummelse - att förebygga och hantera, kommer du bl. a. lära dig mer om de olika former av vanvård och försummelse som förekommer; vad som definierar vanvård och vilka tecken du bör uppmärksamma; vad som definierar försummelse och dess kännetecken. Du kommer också att få kunskaper om hur du hanterar misstanke eller bekräftelse på vanvård eller försummelse och vilka lagkrav som finns.   

 

Genom kursen kommer du dessutom att förstå din roll i arbetet med att förebygga, rapportera och bekämpa vanvård och försummelse inom omsorgen samt, veta hur du som vårdgivare agerar på ett etiskt sätt i ditt uppdrag, utifrån dina vårdtagares rättigheter.

 

 

Målgrupp

 

Vanvård & Försummelse är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med den äldre befolkningen i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 


 

Upplägg för utbildningen

 

 

Virtuell Demensupplevelse VDE® genomförs i Skandinavien exklusivt genom OMSORGSAKADEMIN och ingår i vår populära certifieringsutbildning Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB®. Utbildningen genomförs också som uppdragsutbildning på er valda plats.​​

Vanvård & Försummelse inom Äldreomsorgen

Om vanvård och försummelse

Att förstå vanvård

Olika former av vanvård

Vad säger lagen?

Var händer det?

Vem gör det? Exempel på situationer där vårdtagaren hamnar i vanvårdssituationer

Tips för att hantera stress

Vad är försummelse?

Tecken på självförsummelse

Att rapportera vanvård - vem ansvarar?

Gränsfall av vanvård

Du är en företrädare

Vårdtagarens rättigheter

Konsekvenser av vanvård - i rättssystemet

Hur förebygger vi på bästa sätt?

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

a chii.jpg

©2001-2021 by OMSORGSAKADEMIN, The SÖDERSTEDTS Group, SÖDERSTEDTS Management  & HAMILTON THERRELL. All rights reserved.