Ett svenskt steg på väg - baklänges.

Den 24 maj beslutades det att även Sverige får en Demensstrategi. Fantastiskt. Jag vill inte dämpa någons entusiasm men...den får mig att be till högre makter för varje individ i Sverige som är och blir diagnosticerad med demens. Välsigne dem!Och deras närmaste.

De kommer att behöva det. Med den ålderdomliga inställningen som uppenbarligen finns inom vår högsta ledning när det gäller vård och omsorg för demensdiagnosticerade. Endera det eller så tog de ett utkast från en historisk tid och lade fram som strategi. Huh!

Tack gode Gud att vi har kommunpolitiker, tjänstemän och medarbetare inom äldre- och demensomsorgen i vårt land som bryr sig om, på riktigt. Individer med en genuin önskan om en värdig demensomsorg för sina äldre kommuninvånare.

Ibland känner jag mig som om att jag stångar mig blodig för våra äldre och engagerar mig i någonting som egentligen inte drabbar mig eller mina närmaste personligen. Men, det är ju så fel! Var är vår mänsklighet när det gäller våra äldre som har byggt upp vårt land - för dem som har gjort så mycket för oss?

Håller inte med mig? Herregud så härligt!

Underbart! Jag vill gärna se fakta på att jag har missuppfattat den svenska äldreomsorgen, att allt det jag har fått lära mig från våra förtroendevalda om vår fantastiska svenska välfärd faktiskt är sant och att jag, även i Sverige, absolut kan se våra äldre bo på äldre- och specialistboenden där:

  • det är krav på att varje medarbetare på ett särskilt boende är certifierad genom en internationellt högkvalitativ utbildning och årligen måste vidareutbildas för att hålla sig uppdaterad;

  • ledare på äldre- och särskilda boenden är licensierade specifikt för sitt uppdrag;

  • varje individ får en omsorg specifikt anpassad till dem;

  • där ingen - oavsett diagnos eller förutsättningar behöver äta annat än det som finns på "restaurangmenyn" (eftersom det finns metoder som gör det så);

  • där ingen medicineras till anpassning utan deras individuella behov styr deras omsorg

  • personalration är 1 vårdgivande medarbetare på 5 boende och minimikravet är 1 vårdgivande medarbetare på 8 boende för att säkerställa individuell omsorg (...vad är nu minimikravet på bemanningsration i siffror i Sverige nu igen? ...mmhmm...)

  • det är en självklarhet att det ska finnas lika många medarbetare på plats på natten som på dagen i ett boende specifikt anpassat för individer med demensdiagnoser (som inte sällan förväxlar dygnsrytmen); och där

  • tvångsmedel möjligtvis används i fängelser men definitivt inte på äldreboenden (hur är det i Sverige idag?...jag bara undrar...).

En återkommande fråga som ställs till mig när jag föreläser och utbildar inom demensomsorg utom Sverige är, "varför trampas det vatten med äldre- och demensomsorgen i Sverige när det finns verktyg och metoder tillhanda på annat håll som är både kvalitetshöjande, resurseffektivare och livsbejakande"?

Tyvärr har jag inget upplyftande svar på det. Stolthet kanske? Oförmåga att ta till sig sådant som ligger utöver det man själv - eller ens vänner - har arbetat med tidigare? Makt? Kompis-agerande och korruption? Eller att den svenska regeringen, med alla partiers godkännande i tysthet via Socialstyrelsen ger "utvecklingsmedel" till investeringsbolag som äger äldreboenden, medan däremot offentliga organisationer (svenska kommuner) som "ägs" av kommunmedborgarna får kalla handen?

Jag vet inte. Och jag förstår det inte. Men jag vet två saker:

- de som är verksamma inom äldreomsorgen i Sverige är inget mindre än hjältar och

- Sverige har nu i alla fall fått en (ålderdomlig) demensstrategi och det hade ju varit bra - om landet befann sig i ett annat decennium.

*suck*

Denise Jensen - sjuksköterska och organisationskonsult på OMSORGSAKADEMIN - har mycket lång erfarenhet som boendechef inom äldreomsorgen, med specialisering demens. Hon är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimer´s och andra demenssjukdomar. Denise är Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef, Certifierad Demensutbildare och Certifierad Demensvårdschef. Hon är också kontinuerligt kontrakterad som konsult och uppstartschef för flera internationella företag inom äldreboende- och omsorgen.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.