5 Sätt till Bättre Livskvalitet för Seniorer


Livet handlar, som så många andra saker, inte alltid om kvantitet som kvalitet. Åldrande seniorer möter ofta sådana förändringar i sitt liv där deras livskvalitet minskar. För dig som är verksam inom omsorgen, är det därför viktigt att inte bara se till seniorers medicinska behov. Du måste också se till deras mentala och känslomässiga behov, för att på bästa sätt kunna hjälpa dem till en mer positiv syn på livet.

Faktum är att en optimistisk livssyn kan underlätta, och i vissa fall t.o.m. motverka, vanligt förekommande medicinska problem som kommer med åldrandet, såsom kognitiva nedsättningar, stress, minskad energi och aptit. Nedan följer fem tips som kan vara till hjälp för dig i ditt arbete med att förbättra din närståendes livskvalitet.

1. Uppmärksamma och behandla depression Tusentals 65+ seniorer är påverkade av depression. Orsaken kan vara en enskild händelse såsom förlusten av en partner, oförmågan att bo kvar i hemmet eller pensionering. Medicinska orsaker kan ha sitt ursprung i en sjukdom eller som bieffekt av en medicin.

Prata med din egen eller din närståendes läkare för att få mer information om vilka tecken som visar på depression. Om du märker dessa varningstecken, sök medicinsk behandling för din närstående. Depression är ingenting som din närstående "kommer över" på egen hand och det finns mycket gott stöd att få, så tveka inte att ta emot hjälp.

2. Påminn de äldre om att de är behövda Alla människor, oavsett ålder, vill känna sig användbara och behövda. Att vara behövd visar att du inte är en börda för någon - vilket är en av de främsta rädslor som många äldre har. Att få känna sig som en inkluderad, aktiv medlem i hushållet kan hjälpa att motverka den rädslan. Hitta sätt att få dem att känna sig önskade.

3. Uppmuntra till fysiska aktiviteter Försök att uppmuntra till återkommande fysiska aktiviteter - promenader, lätta muskelträningsövningar, dans o.s.v. - stimulerar blodcirkulationen, minskar stress och ångest och leder till förbättrad hjärthälsa. Motion är också bra för din sömn, bygger konditionen och kan motverka depression. 4. Uppmuntra till mentala aktiviteter På samma sätt som vi alla behöver röra på oss, så behöver vi också mental stimulation. Seniorer behöver den här sortens aktiviteter för att behålla eller förbättra sin kognitiva funktion. Erbjud s.k. hjärnaktiviteter såsom Sukodo, korsord, läsa eller skriva. - de här är alla fantastiska aktiviteter för att hålla hjärnan och sinnet engagerat och skarpt.

5. Hjälp dem att hålla kontakten med sitt nätverk Det är tyvärr vanligt att äldre blir isolerade och ensamma, särskilt om de är oförmögna att köra bil eller har rörelseinskränkningar. De här seniorerna är inte bara i högre omfattning i riskzonen för demens, de har också kortare livslängd. Att hjälpa din närstående med att hålla kontakten med andra familjemedlemmar, vänner och andra i samhället. kan göra en mycket stor skillnad med deras övergripande välmående.

För fler tips på hur du kan ta hand om dina äldre närstående, besök oss på OMSORGSAKADEMIN.

Dagens seniorer har en helt ny värld av seniorboende och omsorg att utforska. För dig som är verksam inom äldreomsorgen och boende är det viktigt att hålla dig á jour med ny information och kunskaper, så att du hjälpa dina brukare och boende på det allra bästa sätt. Under de 20+ åren som vi har varit verksamma, har vi genom våra unika utbildningar och tjänster, framgångsrikt hjälpt tusentals ledare, medarbetare och seniorer med att på bästa sätt säkerställa seniorers oberoende livsstil, och fått dem att blomstra under resterande delen av sin ålderdom ​ Kontakta oss idag för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig också!

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.