Hjälper Eller Stjälper Du Ditt Team?

March 29, 2018

 

När du och ditt team arbetar under ett tight tidsschema eller med en kritisk arbetsuppgift, kan det vara frestande att ta över ett problem eller en arbetsuppgift själv, för att lösa det.


 

Visst, det kan vara så att du helt enkelt försöker spara tid eller inte vill att andra ska slösa bort sin tid. Att ge efter för frestelsen, kommer däremot tyvärr inte att hjälpa ditt team utvecklas. Om du vill lägga grunden för en ansvarsfull kultur och skapa ett team med individer som är innerligt investerade i att bli framgångsrika i sitt uppdrag,  så finns det fem bra sätt att uppnå det på. 

 

 
1, Sluta med att göra allt 
 

Även om du själv anser att du har alla svar, faktum är att om du vill skapa en känsla av ansvar i ditt team, behöver du ge dina teammedlemmar någonting att ta ansvar för. Det innebär att du kommer bli tvungen att delegera. Om du är orolig för slutresultatet, boka in individuella avstämningsmöten så att du kan följa upp hur det går och samtidigt erbjuda stöd och kompetensutveckling. 

 

Börja med mindre delar av det som du arbetar med, och utveckla delegeringen sedan för de teammedlemmar som levererar i tid och med kvalité. Genom din coachning, kommer ditt team att utveckla sin ansvarskänsla samtidigt som du lär dig själv att delegera och släppa mer av de vardagliga detaljerna. 

 

 
2. Skapa kontakt med de som bidrar 
 

På samma sätt som du skulle be om feedback från dina egna chefer i din organisation, samla  idéer och feedback från individerna som finns i ditt team. Var klar och tydlig med dem att du behöver och uppskattar deras hjälp. Och när dina teammedlemmar bidrar, se till att du bekräftar deras bidrag både när det ges och senare, när du delar med dig av gruppens framgångar till andra. 

 

Om det var Fredrik och Linda som till stora delar kom på den vinnande strategin och resten av teamet sedan hjälpte till att finslipa det, se till att dela med dig om att det var så det var. Du kommer inte bara att knyta an närmare med ditt team och få dem att känna ägarskap, du kommer också att bygga upp ditt eget rykte som en positiv och ärlig ledare. 

 

 
3. Uppmuntra och belöna idé-delning
 

Som ledare, kan det verka som om varje förslag måste komma från dig. Men det är inte så det är. De bästa ledarna skapar en kultur sär det är helt OK att dela med sig av sina idéer - alla idéer. Bygg upp en sådan relation med ditt team, där de känner sig trygga med - och är uppmuntrade och belönade för - att dela med sig av sina tankar och funderingar. 

 

För att de bästa förslagen ska komma fram, är det viktigt att ett team känner sig trygga med att tänka högt, brainstorma och objektivt utvärdera olika förslag med dig, och som grupp. De bästa arbetsmiljöerna tillåter alla att dela med sig och ha sina förslag accepterade eller avslagna utan att det blir personligt. Människor upplever en mycket starkare känsla av ägarskap när de känner att de är viktiga för att skapa lösningar och uppnå resultat. 

 

4. Låt dem "köra på" 
 

När någon kommer på en riktigt bra idé, låt dem vara drivkraften i att skapa resultatet - så ofta det är möjligt. Riktigt bra ledare vet att de inte måste vara den som ser till att saker händer eller genomförs - använd din erfarenhet och dina förmågor till att coacha och överse, och till att hjälpa andra bli framgångsrika. Du kan till och med fundera på om nyttja dig av ledarskapscoaching för att ytterligare lyfta ditt teams resultat. Slutresultatet kommer att The end results will reflect positively on both of you.

 

5. Dela uppmärksamheten 
 

Var generös med beröm. Ge kredit till dina teammedlemmar - "berömmas den som berömmas skall". Se till att du nämner uppnådda mål både inom din egen grupp och till andra. Människor växer och är mer benägna att engagera sig när de upplever att det som de gör både noteras och uppskattas. Medarbetare följer ledare som skapar en arbetsplats där kontinuerlig inlärning och utveckling uppmuntras. 

 

Har du några idéer om hur du kan skapa en känsla av ägarskap inom din organisation? Har du framgångsrikt fått dina medarbetare engagerade i sina uppdrag? Kan du behöva stöd och hjälp med att skapa en kultur där dina medarbetare - och du - växer och frodas? 

 

När ledare vill ha engagerade medarbetare som arbetar gemensamt mot organisationens strategiska mål, har kompetensen att driva utvecklingen framåt och som frodas på sin arbetsplats, kontaktar de ofta oss på OMSORGSAKADEMIN. Vi kan hjälpa dig med - kontakta oss idag för en förutsättningslös dialog. 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.