5 tips för att hantera demens och alkoholmissbruk

Demens och alkoholism går inte särskilt bra ihop. När en individ har en historia av alkoholmissbruk och sedan utvecklar Alzheimers eller demens, kan det bli en väldigt svår och utmanande situation för familjen att hantera.

Alkoholism plus demens orsakar snabbare nedsättning i de förmågorna som behövs för att kunna fortsätta fungera självständigt. Det gör också beteendeproblem värre och lyfter fram säkerhetsproblematik som finns - eller kommer med situationen - för både den drabbade och dennes närmaste. Alkohol och läkemedel är också en farlig kombination. En individ som dricker är i högre grad i riskzonen för allvarligare läkemedelsinteraktioner som kan orsaka fallolyckor, ökad förvirring, interna blödningar, hjärtproblem och andra saker.

Det som gör att det är så svårt att hantera alkoholismen är att personen med demens oftast inte kommer ihåg hur mycket de drack, kommer att motsätta sig alla försök att minska deras drickande, och kommer att negligera sitt närings- och vatten intag och

hygien. Realistiskt sett har överanvändningen av alkohol med all sannolikhet pågått en längre tid och kommer troligtvis vara ett svårt beteende att förändra helt eller snabbt. För att minska utmanande symptom och beteenden samtidigt som ni gör situationen säkrare, har vi ett antal tips:

Tips för att hantera demens och alkoholmissbruk

1. Ta bort all alkohol i omgivande miljö - Ta bort all alkohol i hemmet, inklusive hostmedicin och andra "oskyldiga" källor - Se till att alla familjemedlemmar och vänner vet att de inte ska köpa eller ta med sig alkohol - Säkerställ att ingen alkohol kan levereras från onlinekällor - Om det är nödvändigt, minska tillgången till pengar som kan användas för att köpa alkohol

Viktigt: Innan du tar bort all alkohol, stäm av med din seniors doktor för att säkerställa att du inte orsakar eventuell skada till din seniors hälsa. I vissa fall kan en del människor utveckla abstinenssymptom eller andra bieffekter.

2. Byt ut alkohol till alkoholfria alternativ En del individer har kommit till det stadiet i sin demens att de inte ens skulle, märka om du byter ut deras vin eller öl med alkoholfria alternativ. Ibland kan en lösning t.o.m. vara att behålla den tomma flaskan och byta ut innehållet med alkoholfritt.

3. Vidta olika säkerhetsåtgärder - Förhindra bilkörning i ett påverkat tillstånd genom att ta bort bilnycklarna, gör bilen okörlig eller ta bort den helt och hållet. - Ta bort eller lås in alla skarpa föremål samt eventuella vapen för att förhindra skador. - Säkerhetsanpassa dörrarna och fönstren för att förhindra att din senior tar sig ut av misstag. - Lås in alla städvätskor och andra giftiga vätskor - de kan lätt förvirras med olika drycker.

4. Skydda dig själv Alkoholism och demens är två allvarliga tillstånd som orsakar ilska och arga och/eller våldsamma utbrott hos en del individer. Tillsammans kan det göra en svår situation ännu svårare. Det gör att det är viktigt att du är medveten om dina egna begränsningar och alltid kan se till att du inte går rakt in i en farlig situation. Om din senior börjar att bli överdrivet aggressiv eller våldsam är det tid att ta dig ur situationen och söka professionell hjälp. Att vårda en individ med både alkoholism och demens är väldigt utmanande. Se till att få mer stöd så att du kan hantera situationen, vilket inkluderar stödgrupper, terapi eller öppenhjärtliga samtal med vänner och familj.

5. Ta reda på vad det är som orsakar alkoholmissbruket Det är inte särskilt troligt att din senior kommer att berätta för dig vad det är som orsakar att de dricker men du kan kanske få vissa ledtrådar genom att observera vad det är de säger och gör. Det kan vara så att hen är deprimerad, har ångest, är ensam eller har sorg. Om du misstänker en känslomässig orsak, prata med en geriatriker eller be din läkare om en referens till en sådan för att få reda hur du ska kunna ge din senior den hjälp och stöd som hen behöver för att sluta dricka.

Traditionella rehab är kanske inte en realistisk lösning

När en individ har demens är en frivillig inläggning på ett rehab sannolikt inte realistiskt. När hjärnan redan är skadad av demens är det svårare att fatta bra beslut och bygga nya vanor - det kan vara svårt om inte omöjligt att implementera nya sätt att tänka. I vissa fall kan individer med demens nödgas bli inlagda på sjukhus för detox och senare flyttade till ett tryggt demensboende där det inte finns (eller med minskad) tillgång till alkohol.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.