Hur fortskrider demens?

Om du eller en älskad närstående är i början av den ibland omtumlande demensresan är det möjligt att ni känner er överväldigade och oroliga över hur ni ska kunna hantera det som komma skall. Att veta vad ni kan förvänta er och hur saker och ting med sannolikhet kommer att fortsätta kan göra livet lite enklare för allesammans så här är några saker att fundera på. Få inte panik

Medan du kanske möter svåra utmaningar och beslut inom de närmaste åren, är de goda nyheterna att tiden troligtvis är på din sida. Kom ihåg, medellivslängden för en
person med Alzheimers är omkring 8-12 år och vissa individer lever mycket längre än så. Så oavsett vad framtiden innebär för er, har du och din familj tid att förbereda er - och tid att njuta av livet också.
I ett nötskal

Du är sannolikt medveten om att demens är en progressiv sjukdom som innebär att det kommer att bli sämre inom sinom tid. Först kan symptomen vara så milda att de knappt märks annat än för de personer som står dig närmast. Allteftersom är det troligt att du behöver mer hjälp med dina dagliga aktiviteter, inklusive en del förändringar som du behöver göra för att skapa ett "demensvänligt" hem. Tills slut kommer du kanske att behöva acceptera mer stöd - från familj, vänner eller organisationer utifrån - om du vill fortsätta vara självständig. Vid en punkt kommer du och din familj också behöva fundera på större förändringar i ditt liv, om du ska kunna vara trygg och lycklig. MEN Tyvärr är demensresan sällan så enkel som det. Medan en sakta nedsättning fortsätter över flera år, generellt sagt, är den troliga resan istället att du kommer möta en del hinder på vägen. En del av dessa kan komma att överraska dig och andra kan få dig att oroa dig över om någonting inte stämmer (med diagnosen), på gott och ont. Var inte orolig - det kan hjälpa dig om du förstår hur demensresan ofta beskrivs. Det finns två "basteorier" som du kanske kommer att stöta på:

1. Teorin om olika stadier

Du hör ofta hur demensresan beskrivs som en serie av tre "stadier" baserat på symptom. De här är: - Tidigt stadie – när milda eller mindre minnes- eller beteendeförändringar börjar hända. Att glömma nyliga händelser, upprepningar, lägga saker på ställen och glömma bort vart är alla vanliga signaler på det här stadiet men de kan vara så små att många människor misstar dem för normalt åldrande. - Mellanstadie – när mer uppenbara förändringar sker, sådana som kan försätta individen med demens - eller andra - i faror. Som exempel, de kanske går vilse när de går ut, glömmer hur spisen fungerar, tar en promenad sent på kvällen eller börjar ta fel på natt och dag. - Sent stadie – när minnesförlusten är tydlig och de börjar bli alltmer sköra. Din närstående kanske behöver hjälp med att äta, duscha och blir gradvis alltmer beroende av andra människor för hjälp. MEN Medan teorin om olika stadier kan vara användningsbar och rakt på sak som guideteori så det är viktigt att du inte fastnar i detaljer om "vilket stadie" som du eller din närstående befinner sig i eller är på väg mot och/eller när det kommer att ske.

Kom ihåg att teorin om olika stadier är baserat på symptom och tar inte faktorer såsom personliga förutsättningar, bra alternativt dåliga dagar eller personlighet med i beräkningen. Om du eller din närstående har (kompetent) hjälp i ett tidigt skede kan det påverka hur snabbt nedsättningarna kommer. På samma sätt är det naturligt att vi alla har bra och dåliga dagar där saker och ting går mer eller mindre smidigt. Du eller din närstående dessutom kanske har den sortens personlighet där du/hen döljer olika tecken på din/sin nedsättning för andra, vilket gör att symptomen kan gå obemärkt under en längre tid (och symptomen på nästa stadie, till synes, kommer snabbare).

2. Den personliga resan teorin

Allteftersom vår förståelse och medvetenhet om demens ökar, har en annan teori om hur demens fortskrider börjat komma fram - den fokuserar på "demensresan" i sig själv istället för symptomen som kanske, kanske inte, kommer att ske. Den här teorin lyfter fram det unika i varje individs resa och menar sig ha en mer personcentrerad inställning där man fokuserar på nyckelteman, specifika tidpunkter och utmaningar på vägen, istället för en kronologisk serie av symptom.

Det finns fyra basteman av den "personliga resan"-teorin. De här är:

- Systemresan - det här är den hälso- och medicinska delen av resan och inkluderar var människor lever, hur de navigerar "systemet" och huvuddelar (tidpunkter) av händelser såsom att bli diagnosticerad, ge upp bilkörning, beslut om huruvida man ska anställa en professionell vårdgivare eller flytta till ett äldreboende. - Relationer och samhälle - det här är den del som utgörs av vänner och familj på demensresan, inklusive händelser såsom att berätta för andra människor om diagnosen, hur relationer kan förändras och nya vänskapsförhållanden utvecklas. - Förändringar och anpassning - det här fokuserar på hur en individ med demens kan komma till sans med sin nya verklighet, anpassa sig till situationen och börja leva "i ögonblicket" istället för att fundera alltför mycket på framtiden. - Fokusering på mig - det här fokuserar på vad individen med demens (och deras närstående) kan göra för att hålla sig fysiskt, psykologiskt och känslomässigt. Det inkluderar hur de kan hantera stress och ångest och hitta nytt syfte och mening i livet.

MEN Trots att den här teorin lyfter fram en väldigt tydlig och realistisk bild av demensresan - och en som de flesta människor känner att de kan relatera till - är den ganska komplex att navigera, och eftersom symptomen inte är i fokus (de nämns knappt alls) kan det vara svårt att komma underfund med vart du eller din närstående befinner sig just nu - och vart ni är på väg.

Bra att veta

Båda teorierna har något av värde för dig att ta med dig på din och din anhöriges resa.

• Att ha en övergripande ide om vilket stadie du kan vara i, kan upplevas som betryggande eftersom det gör att du känner att vilket (stressande/upprörande) symptom som du än må ha, är det en del av tillståndet. • Den personliga resans teori ger en väldigt rik, färgstark inblick i det komplexa livet med demens, vilket föreslår i sig själv att resan inte är en nedförsbacke in i olycka utan en mångfacetterad väg som kan innehålla positiva erfarenheter och värdefulla lärdomar på vägen.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.