Mobbing På Överraskande Ställen

May 27, 2020

Den oönskade blev nekad att sitta vid kafeteriabordet. Slagsmål bröt ut vid karaoken. Olika danstillställningar blev grogrunder för skvaller och elakheter. Det blev allt tydligare att det här stället hade ett problem med mobbing att hantera, snabbt. Det som de allra flesta blev riktigt överraskade över, var att förövarna och offren allesammans var seniorer på ett äldreboende. 

 

Äldreboenden, seniorcenter och olika husgemenskaper för äldre individer har allesammans infört policies, program och träning för att uppmärksamma och åtgärda mobbing om det dyker upp. Och en gång i tiden så ansågs det vara ett problem som bara skedde bland yngre personer. 

 

"Det finns ett gruppsystem - en viss klick - på äldreboenden precis som det gör på alla andra ställen" säger David Gustafson, äldreomsorgskonsult till de största Senior Living-organisationerna som finns internationellt. "Det är precis som 'Mean Girls,' men skillnaden är att alla är 80."

 

 Efter att det specifika boendet i vårt exempel hade uppmärksammat kafeteriamobbingen och karaokebråken så tog man hjälp av teamet på OMSORGSAKADEMIN för att skapa ett fungerande antimobbing program. Alla anställda fick 18 timmars träning som inkluderade lektioner i vad som faktiskt är mobbing, vad som orsakar problemet och hur man ska hantera sådana konflikter.

Efter medarbetarnas utbildning blev hyresgästerna inbjudna till liknande klasser, som hölls på två språk, där de fick lära sig att meddela anställda eller gripa in själva om de blev vittnen till mobbing. Man placera dessutom ut skyltar på olika ställen inom boendegemenskapen och hade bordstabletter som deklarerade att det här är en "Mobbingfri zon". 


"Jag tror att jag tidigare skulle hållit mig utanför det", säger Margaret Costa, 86, en pensionerad mäklare som deltog i klassen, "men nu känner jag att jag faktiskt vill vara till hjälp."  

 

Marina Bonniet, sjuksköterska på OMSORGSAKADEMIN och instruktör för CADB, säger att det finns befintliga studier som visar på att 1 av 5 seniorer som möter mobbing i någon form. Hon ser det som ett tecken på den frustration som är karaktäristiskt för en boendegemenskap, med de svårigheter som många har med de förändringar som kommer av att åldras. Många äldre människor ser deras självständighet och känsla av att ha kontroll över sitt liv sakta men säkert försvinna, och för en del så kan det kännas som maktgivande att bli en mobbare (omedvetet).

"Situationen gör att de känner sig väldigt maktlösa", säger Bonniet.  "Och sättet som de på något vis håller sig i topp och får sitt namn känt i den här nya världen är att skrämma, kuva, hacka på och skvallra om andra människor." 

 

Det är absolut mindre kännedom om mobbing hos seniorer i jämförelse med yngre personer. Till och med hos dem som har akllats mobbare, är många av de faktiskt omedvetna om hur problematiskt deras beteende är tills det blir stämplat som mobbing. Och de mest vanliga varianten av seniormobbing är inte fysisk utan den involverar oftare namnkallande, rykten och utstängdhet. Kvinnor är den största gruppen mobbare bland äldre hyresgäster vilket kan vara en reflektion av en livsstil där könsuppdelning och ojämställdhet var vanligt, och som nu har spridit sig till de boendegemenskaper där dessa kvinnor bor.

 

I värsta fall går mobbing långt utöver bråk vid bingon. Ingela Westberg flyttade till ett äldreboende efter att hennes partner avled efter 22 år tillsammans. På boendet som hon flyttade in till blev hon bemött med en hjärtlös mobbing från hyresgäster som var mest fokuserade på att hon var lesbisk. 

En man slog till Westbergs permobil med sin rullator och kom med en lång harang av homofobiska ramosr. En kvinna körde sin rullstol in i Westbergs bord i matsale, vilket fick det att ramla omkull, med varningen att "homosexuella kommer att brinna i helvetet". Utanför hennes eget rum, var det en man som knuffade in henne i dörren ch en gång i hissen blev hon spottad på. "Allt det här fick mig att försöka hålla mig på rummet, med barrikerad dörr", säger Westberg, nu 82 och boende på ett annat äldreboende. "Jag kände mig som en parasit, som om jag inte var någonting värd, inte ens mänsklig."

 

När OMSORGSAKADEMIN blev kontaktad av Westbergs familj, för en eventuell stämning av äldreboendet, kom en vändpunkt i hennes liv. Med deras stöd och rådgivning - och delande av liknande situationer som de har konsulterat i - kunde Westberg och hennes familj på bästa sätt överväga sina olika handlingsalternativ. 

"Seniormobbing är lika grymt och oacceptabelt som all annan mobbing", säger Ulrika Nilsson på OMSORGSAKADEMIN, "och vi arbetar intensivt tillsammans med våra klienters ledning och deras ledare på de olika boendena för att informera, utbilda och vägleda i de här känsliga situationerna. Tyvärr ser vi dock ännu inte den handlingskraft i arbetet mot seniormobbing i Sverige, som vi ser internationellt. Utifrån de kontakter som vi får från drabbade och deras närstående får jag känslan av att det inte riktigt tas på allvar, speciellt inte om det finns underliggande diagnoser hos förövarna. Jag hoppas att det kommer att förändras i framtiden för alla är värda att leva en trygg och kvalitativ ålderdom", avslutar hon.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.