4 skäl till varför aktiviteter är så viktiga vid demens


Aktiviteter inom demensomsorgen förbättrar självförtroenden. När en individ har Alzheimers eller demens är det möjligt att deras kognitiva funktion kanske är på nedgående men det innebär inte att de inte har kvar sina förmågor till att göra saker.

Faktum är att det är viktigt att göra så mycket som möjligt utav det som man kan göra eftersom det är det som håller dem aktiva, och kanske till och med är det som gör att vissa förmågor och kunskaper bibehålls längre.

Företaget MindStart pratar om vikten av meningsfulla aktiviteter vid demens. De uppmuntrar oss till att bredda den traditionella termen "aktiviteter" till att inkludera vardagliga sysslor och aktiviteter som underhållning, utflykter och andra händelser. MindStart uppmuntrar också till anpassning av aktiviteter och att ge den formen stöd som behövs för att hjälpa äldre vuxna behålla sin känsla av självständighet och av att uppnå olika mål - någonting som vi alla behöver för att känna livskvalitet oavsett vår ålder eller diagnos.

Här delar vi med oss av 4 anledningar till varför demensaktiviteter är så viktiga.

4 anledningar till varför aktiviteter vid demens är så viktiga

1. Saktar ner den kognitiva försämringen Precis som det uttrycks, "använd det eller förlora det". Även om vi menar väl när vi hjälper till så mycket som möjligt med olika sysslor, kan vi faktiskt hjälpa till för mycket. För en individ med demens är det fördelaktigt att få fortsätta utföra så många olika aktiviteter och vardagliga sysslor som möjligt, så länge som möjligt. Istället bör du fokusera på att anpassa aktiviteterna på det sätt som behövs, vilket gör det möjligt för din vårdtagare att självständigt göra så mycket hen kan, under så lång tid som möjligt. Det här hjälper din vårdtagare till att bibehålla sina funktioner samtidigt som hen håller sig aktiv under en längre period.

2. Ger en daglig struktur Personer med demens fungerar bäst med en tydlig, daglig struktur. Att ha en rutin för dagen ger förutsägbarhet och stabilitet när deras hjärnor får dem att känna sig desorienterade eller förvirrade.

3. Ger känslan av produktivitet Allteftersom demensen fortskrider, är det svårare och svårare för personer med demens att hantera olika saker och aktiviteter vilket naturligtvis kan komma att skapa känslan av att vara en börda. Genom att låta din vårdtagare delta i vardagssysslor och aktiviteter kan du hjälpa din vårdtagare att må bättre och förbättra hans/hennes livskvalitet.

4. Minskar olika svårare demensbeteenden Olika aktiviteter kan också hjälpa till med att minska olika demensbeteenden som kan göra din vårdtagare stressad som t.ex. ilska, upprepade frågor eller beteende, upprördhet. Aktiviteterna håller din vårdtagare engagerad och upptagen samtidigt som hen får utlopp för sin energi på ett positivt sätt.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.