Senior avled efter bristande vätskekontroll på äldreboende i Stockholm

Ett äldreboende i Stockholm har fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg då en äldre på boendet avled på grund av bristande vätskekontroll.

Händelsen ifråga skedde på ett äldreboende i Stockholm under sommaren 2018. En läkare hade ordinerat att den boende skulle få i sig 1 000 milliliter dryck/dygn under den kommande veckan och för att kunna ha kontroll över intaget skulle den intagna mängden noteras på en vätskelista. Det första dygnet skedde det ungefär i ordning med läkarens ordination då individen ifråga hade fått 800 milliliter vätska. Efter att den sjuksköterska som tog emot ordinationen överlämnade ansvaret till en annan sjuksköterska upphörde dock vätskekontrollen, varefter uppgifterna om den äldres vätskeintag i stort sett blev obefintliga i individens journal. En vecka efter ordinationen från läkaren fördes den äldre till lasarett med uttorkningssymptom med sådana kraftiga skador att personens njurar aldrig fick tillbaka sin funktion - individen avled en vecka senare.

Efter att ett klagomål kom in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskades händelsen. IVO gav kritik till den sjuksköterska som inte följde upp den äldres vätskeintag i enlighet med läkarens ordination. I sitt beslut skriver IVO att "[…] när det gäller patienters vätskeintag har sjuksköterskan omvårdnadsansvar. Det innebär att sjuksköterskan ska utföra av läkare ordinerade åtgärder, följa upp och utvärdera dessa samt vid behov återföra resultatet till läkaren, som har att ta ställning till eventuell ändring av ordinationen.” IVO ansåg därmed att sjuksköterskan inte uppfyllde patientsäkerhetslagens krav på att ge patienten en sakkunnig och omsorgsfull vård.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.