Vård och behandling vid depression och ångestsyndrom - utvärdering

May 28, 2019

 

När vi pratar om folksjukdomar idag så inkluderar vi depression och ångestsyndrom. Depression och ångestsyndrom drabbar människor i alla åldrar.

 

Mer än en fjärdedel av befolkningen har någon gång drabbats av ett ångestsyndrom - ångestsyndrom är dessutom två till tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män - och mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man insjuknar någon gång i livet i en depression. Många personer som drabbas av depression eller ångestsyndrom är i arbetsför ålder - diagnoser inom depressions- och ångestområdet orsakar drygt 40% av alla sjukskrivningar.

 

Socialstyrelsen har nu genomfört en utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna. Depression och ångestsyndrom har ökat under de senaste 10 åren, tyvärr också så för barn och ungdomar.

För att bryta den negativa svenska utvecklingen menar Socialstyrelsen  att det är viktigt att samhället sätter in åtgärder på flera olika nivåer , dels när det gäller att främja psykisk hälsa dels identifiera och tidigt diagnostisera depression samt ångestsyndrom för att kunna erbjuda adekvat stöd och behandling i rätt tid.


LÄS MER HÄR. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.