Vissa äldre i riskgrupp för att bli dementa

May 9, 2019

 

 

Äldre personer som enligt ett test hade dålig förmåga att känna igen bedrägerier hade som grupp betraktad ökad risk att senare drabbas av både mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom enligt en studie i tidskriften Annals of Internal Medicine.

 

Amerikanska forskare har följt upp seniorer som i början av studien fick svara på ett ”scam awareness questionnaire”. Formuläret mätte bl.a. intresse för potentiellt riskabla investeringar och hur öppna deltagarna var för olika säljargument, och höga poäng ansågs innebära sämre förmåga att känna igen bedrägerier.

 

Inga av deltagarna hade en diagnos på demens vid studiens start men sex år senare hade flera personer insjuknat – och ju högre poäng de hade på bedrägeritestet desto större var denna risk. Bland den tiondel som hade bäst förmåga att känna igen bedrägerier var det årliga insjuknandet i Alzheimers sjukdom 1,1% jämfört med 4,2% i den tiondel med sämst sådan förmåga. Kopplingen fanns kvar även efter att forskarna justerade för deras ”globala kognitiva funktion” vid början av studien. Liknande samband fanns även till att utveckla mild kognitiv svikt, som kan vara ett förstadium till demens. Det fanns dessutom kopplingar till låg förmåga att känna igen bedrägerier och sannolikhet att ha för Alzheimer typiska ansamlingar av proteiner i hjärnan. 

 

Läs sammanfattning till studien:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.