Insatserna för äldre minskar

May 8, 2019

 

Statistik för 2018 visar att antalet personer 65+ i särskilt boende har minskat de senaste tio åren, medan antalet med hemtjänst har ökat. Totalt sett har  andelen av befolkningen med någon av insatserna minskat. 

 

Socialstyrelsen redovisar nu statistik för 2018 gällande särskilda insatser. I statistiken framgår att sedan 2007 har antalet personer 65 år eller äldre med hemtjänst i ordinärt boende ökat med nästan 37 500 personer. Antalet personer i särskilt boende har dock minskat med 9 500.

 

Andelen av befolkningen i denna grupp som får någon av dessa insatser har dock minskat från 18,5%  till knappt 16%, vilket kan förklaras med att den delen av befolkningen har ökat i snabbare takt än antalet insatser. Insatser som sker i enskild regi har minskat jämfört med år 2017 medan antalet korttidsplatser har ökat. 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.


#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Självomsorg kan inte bara vara en tillfällig sak...

June 24, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg