Insatserna för äldre minskar

May 8, 2019

 

Statistik för 2018 visar att antalet personer 65+ i särskilt boende har minskat de senaste tio åren, medan antalet med hemtjänst har ökat. Totalt sett har  andelen av befolkningen med någon av insatserna minskat. 

 

Socialstyrelsen redovisar nu statistik för 2018 gällande särskilda insatser. I statistiken framgår att sedan 2007 har antalet personer 65 år eller äldre med hemtjänst i ordinärt boende ökat med nästan 37 500 personer. Antalet personer i särskilt boende har dock minskat med 9 500.

 

Andelen av befolkningen i denna grupp som får någon av dessa insatser har dock minskat från 18,5%  till knappt 16%, vilket kan förklaras med att den delen av befolkningen har ökat i snabbare takt än antalet insatser. Insatser som sker i enskild regi har minskat jämfört med år 2017 medan antalet korttidsplatser har ökat. 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.


#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.