Förslag om utveckling av vårdens ledarskap

May 6, 2019

 

En ny rapport från myndigheten Vårdanalys ger förslag på nationella insatser som kan utveckla ledarskapet i hälso- och sjukvården.

 

Rapporten, med namnet "Åt samma håll" har tagits fram på uppdrag av regeringen och Vårdanalys. Rapportens främsta fokus  är på statens stödjande och kompletterande roll i arbetet med att utveckla ledarskapet. 

 

Enligt Vårdanalys ar ledarskapet centralt för att möta de förändringar som vården står inför, varav man nämner arbetet med att göra vården mer samordnad utifrån ett patientperspektiv och att ta tillvara digital teknik. I rapporten föreslår Vårdanalys olika insatser för att bl.a. öka kompetensen om systemutveckling, förändringsledning och personcentrering hos chefer och ledare, främja en mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling och göra det mer attraktivt att vara chef och ledare inom hälso- och sjukvården.

 

Du kan läsa rapporten på Vårdanalys webbplats.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Självomsorg kan inte bara vara en tillfällig sak...

June 24, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg