Användning av antidepressiva medel ökar


Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen personer som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka. Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år - den största ökningen har dock skett bland barn och unga.

Sedan 2006 har förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat hela 25% i hela befolkningen. År 2018 var det 7% av alla män och 13% av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel. Allra vanligast är antidepressiva läkemedel bland äldre. Under 2018 hämtade en tredjedel av alla kvinnor i åldern 85 år eller äldre ut något antidepressivt läkemedel minst en gång, jämfört med en dryg femtedel av männen i samma åldersgrupp.

Tyvärr ar psykisk ohälsa vanligare bland dem som är 65 år och äldre, och användandet av antidepressiva läkemedel har legat högt under många år. Mot bakgrund till att äldre personer oftast inte heller får andra insatser än läkemedel, som exempelvis psykologisk behandling, kan detta givetvis vara problematiskt.

Förskrivning av antibiotika minskar

Positivt i läkemedelsstatistiken kan anses vara att färre personer hämtar ut antibiotika, eftersom detta enligt en del experter menar motverkar antibiotikaresistens bland befolkningen. År 2018 fick 174 patienter per 1 000 invånare någon gång antibiotika - att jämföra med 252 under 2006 - och minskningen har skett i alla grupper.

Det framgår också att fler personer får diabetesläkemedel vilket till stor del beror på en ökning av antalet patienter med läkemedel mot diabetes typ 2. 2018 hämtade nära en halv miljon ut läkemedel mot diabetes, vilket är hela 180 000 fler än 2006.

Kort läkemedelsstatistik for år 2018:

Drygt 6,7 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2018. Detta motsvarar cirka 67% av befolkningen. Störst andel användare hittar man i de äldre åldersgrupperna.

Paracetamol, Omeprazol och Pencillin V är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter. Kvinnor använder generellt sett mer läkemedel än män.

Av kvinnor i Sverige hämtade 74% ut minst ett läkemedel under 2018 jämfört med 59% av männen.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.