Hur tillgängliga är våra äldreboenden?

May 1, 2019

 

Svenska forskare ska undersöka hur det är att ådras med funktionsnedsättningar.

 

I dag uppskattas att 96 procent av Sveriges befolkning 65+ bor i vanliga bostäder som inte är biståndsbedömda. Nu har Forskningsrådet Forte fått 4,5 miljoner till ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet för att undersoka hur det är att åldras med funktionsnedsättningar. Syftet är att ge en ny kunskap till forskningsunderlag och en bostadspolitik som bättre stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap för äldre.

 

Projektet, som finansieras under 3 år, innehåller tre studier som bl.a.  kommer att titta på hur det är att åldras med funktionsnedsättningar i socialt utsatta områden. I projektet ska man ocksa titta på hur bostäders tillgänglighet för äldre ser ut generellt i Sverige. En av studierna kommer dessutom att handla om hur bovärdar uppmärksammar äldre hyresgäster med funktionsnedsättningar när dessa hamnar i svåra situationer. 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Självomsorg kan inte bara vara en tillfällig sak...

June 24, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg