Äntligen dags för vidkännande av även våra svenska undersköterskor?


Kan det äntligen vara dags för en skyddad yrkestitel som undersköterska, även i Sverige? Ja, enligt regeringens särskilda utredare, Harriet Walberg, bör underskötersketitel skyddas.

I majoriteten av de länder som OMSORGSAKADEMIN arbetar inom är det inte bara läkare och sjuksköterskor som har en legitimation och skyddad titel. Även undersköterskor vidkänns som en specialistkompetens som är skyddsvärd mot bakgrund till deras medicinska utbildning.

Nu kan det även vara dags i Sverige

I det nya förslaget som lämnades av regeringens utredare ska bara personer med en viss utbildning eller kompetens få använda titeln undersköterska. I likhet med Skolverkets förslag från förra året, menar utredaren att dagens undersköterskeutbildning spretar, och den bör därför bli mer sammanhållen samt leda till en ny undersköterskeexamen.

I utredningen föreslås också att de som redan arbetar som undersköterskor ska kunna få sin utbildning validerad. För att kunna ansöka om yrkestiteln ska undersköterskan dock ha en gymnasieexamen inom vård och omsorg eller motsvarande vuxenutbildning.

Yrkestiteln föreslås skyddas från 1 januari 2025 men valideringen av äldre utbildningar ska kunna ske tidigare än så. Själva ansökan om den skyddade yrkestiteln för den med en äldre utbildning ska senast ske inom fem år efter införandet av yrkestiteln. Själva valideringen kan komma att ske på arbetsplatserna enligt förslaget. I dagsläget finns dock ingen särskild myndighet utpekad som ansvarig för den eventuella valideringen. Socialstyrelsen kommer dock vara den myndighet som ansvarar för yrket och den som obehörigt använder sig av titeln undersköterska ska, enligt utredningens förlag, straffas med böter.

Vill du veta mer om hur du kan stärka din yrkesroll och samtidigt kvalitetssäkra äldre- och demensomsorgen?

OMSORGSKADEMIN har hjälpt tusentals undersköterskor med internationellt ledande kompetensutveckling - vi kan hjälpa även dig och dina kollegor med att bli de främsta inom ert viktiga yrke. LÄS MER här.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.