Ska önskemål om specifikt äldreboende beaktas? Möjligtvis, säger KamR:en och HFD.

85-åring får rätt i kammarrätten - önskemål om specifikt judiskt äldreboende kan beaktas. Den gamla kvinnan ville bo på ett judiskt äldreboende, men fick avslag. Nu återförvisar kammarrätten ärendet och menar att önskemålet ska beaktas.

En idag 85-årig kvinna fick avslag på sin ansökan om särskilt boende vid ett specifikt judiskt äldreboende i Göteborgs kommun. Hon överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som dock inte ansåg sig kunna föreskriva vid vilket specifikt boende en viss biståndsinsats ska verkställas och därför avslog överklagandet.

Kammarrätten upphäver nu dock förvaltningsrättens dom och påpekar att domstolen inte tog tagit ställning till om kvinnan har rätt till sådant särskilt boende som hennes ansökan avser. Man menar därför att sådan prövning först ska ske - varefter domstolen ska ta ställning till kvinnans önskemål om placering vid det specifika ålderdomshemmet.

När så sker ska domstolen enligt kammarrätten beakta praxis på området - HFD har här uttalat att en enskild inte har en obegränsad frihet att välja sociala insatser oavsett kostnader, men bedömt att en man i linje med sina önskemål ändå kunde placeras på ett specifikt judiskt sjukhem, då det fanns plats för honom där.

Kvinnans mål återförvisas därmed till förvaltningsrätten för ny handläggning.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.