Vill få vårdpersonal att prata om undernäring


Nästan varannan äldre på vårdboenden ligger i riskzonen för undernäring. Nu vill dock Albert Westergren, sjuksköterska och professor, få vårdpersonal att förstå att allt inte handlar om näringsintag. I sin nya bok lyfter han fram att det är mycket annat som spelar in för att få äldre att vilja äta.

Albert Westergrens forskning handlar om ät- och nutritionsproblem hos äldre. Med boken ”Undernäring hos äldre” vill han lyfta fram problematiken som finns. Bokens arbetstitel var dock länge ”Den lustfyllda måltiden” just för bokens mål med att lyfta fram de positiva sidorna och visa hur personalen kan arbeta för att väcka matlusten och hjälpa personer med ätsvårigheter. I professor Westergrens bok ges många praktiska exempel och tips om allt från måltidsmiljö till praktiska hjälpmedel. Huvudbudskapet är dock djupare än så, då han vill lyfta fram vikten av att arbeta personcentrerat.

Det finns flera anledningar till att äldre inte vill äta - omgivningen kanske är störande, fysiska problem kan göra det svårt att svälja eller så kanske inte maten smakar som tidigare. Att äta kan bli svårt vid många olika tillstånd som till exempel Parkinsons sjukdom, demenssjukdom, hjärtsvikt, kol och stroke. Och hur ofta har personal inte försökt att ge mat och dryck till en person som halvligger i sängen. Det behövs en ökad kännedom om hur viktig sittpositionen är särskilt för personer med svårigheter att svälja - det finns många hjälpmedel både för att kunna sitta bättre och som underlättar att kunna äta själv.

Professor Westergren påpekar att även om undernäring är vanligt bland äldre så är det nästan ett tabubelagt ämne inom vården.

"− Man vill gärna framstå som goda vårdgivare och stå upp för att man ger god vård och undviker därför att ta upp det. Men jag menar att det är viktigt att prata om undernäring för det finns så mycket vi kan göra", säger han.

LÄS MER om OMSORGSAKADEMINs för Sverige helt unika - och patenterade - måltidskoncept Värdig Måltid.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.