Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i palliativ vård

Det har gått över tio år sedan den första utgåvan av kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad publicerades.

Under dessa år har mycket hänt när det gäller kunskaperna om patienters behov av palliativ vård och närståendes behov av stöd.

Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, har nu reviderat kompetensbeskrivningen utifrån aktuell kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet. Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening har SFPO till uppgift att utveckla sjuksköterskors yrkeskunnande, professionella roll och yrkesetiska förhållningssätt i palliativ omvårdnad.

Tanken med den nya kompetensbeskrivningen är att den bättre ska skildra den kompetens som krävs i möten med patienter och deras närstående i samband med obotlig sjukdom, döende och död.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.