Anhöriga saknar stöd och information

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra de anhörigas situation. Den slutsatsen dras i en studie som genomförts i samband med ett examensarbete i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för anhörigas situation – hur man påverkas fysiskt och psykiskt av att vara anhöriga till en person med psykisk ohälsa. En annan frågeställning var hur man upplever det stöd man får från samhället.

Studien visar att de flesta anhöriga upplevde att deras situation förändrats negativt, att den blev begränsad på ett eller annat sätt till följd av den närståendes sjukdom. Det var vanligt att man försökte underlätta situationen för den närstående genom att ta hand om hemmet och familjen. En del anhöriga drabbades av utmattning, bristande aptit och sömnsvårigheter.

Omgivningen upplevdes som välvilligt eller neutralt inställd. Vissa anhöriga hade positiva erfarenheter av stöd, medan andra saknade stöd och information från samhället. ("Jag har inte fått någon hjälp som anhörig över huvud taget.") I studien deltog ett 10-tal anhöriga.

Studien har rubriken "Men jag då? - En kvalitativ studie om informella vårdgivare till personer med psykisk ohälsa". Den går att läsa i sin helhet här

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.