Seniorer möter upp till 24 medarbetare per 14-dagarsperiod


Äldreomsorgen står och stampar när det gäller den stora mängd personer som äldre med hemtjänst måste möta varje vecka.

Detta framgår av Socialstyrelsens öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre under 2018, som publicerades 21 februari. Rapporten ”Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre” publiceras för nionde året och har i år tagits fram av Socialstyrelsen; tidigare har man gjort rapporten i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten visar att under 2018 mötte en äldre person med hemtjänst i genomsnitt 15 olika hemtjänstpersonal under två veckor. Det är samma snitt som de senaste fem åren och innebär en fortsatt högt personalgenomsnitt. För äldre som är beroende av andra i sin dagliga livsföring kan det kännas tryggare att få hjälp och stöd av personal som de känner igen.

I rapporten framkommer också att spridningen mellan landets kommuner är stor.

En del kommuner har lyckats hålla nivån på i genomsnitt sex personer, medan andra kommuner är uppe på 24 personer under en tvåveckorsperiod.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.