Många brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket har under 1,5 år riktat mer än 3 500 krav på förbättringar av arbetsmiljön inom äldreomsorgen.

Hösten 2017 inledde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av äldreomsorgen - en granskning som ska pågå under tre år. Syftet med verkets inspektioner inom äldreomsorgen är att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor.

Verket har hittills utfört drygt 1 200 besök hos ca 150 arbetsgivare och sammanlagt har dessa arbetsgivare fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Genom dessa granskningsbesök, har över 700 arbetsplatser synats och inom detta är ska ytterligare ca 200 arbetsplatser runt om i landet granska.

Arbetsmiljöverket lyfter fram det stora behov som finns av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Man menar att många av bristerna handlar om att arbetsgivaren inte har undersökt, riskbedömt och åtgärdat risker i arbetet och många av verkets krav gäller därför förbättringar i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket också innefattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Anmälda arbetsskador ligger högre inom äldreomsorgen, i förhållande till andra branscher.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.