9 Hemligheter som Äldre Föräldrar Har Från Sina Familjer, del 1.


Dina äldre föräldrar kan mycket väl ha hemligheter för dig. Det är inte säkert att de rakt av ljuger men de kan medvetet dölja viss information som är viktig för deras hälsa, säkerhet eller generella välmående. Ibland döljer äldre föräldrar saker för att de känner att deras självständighet håller på att försvinna eller för att de är för skamsna för att be om hjälp. I vissa fall kan Mamma eller Pappa vara rädd för hur deras familj kommer att reagera. Ibland så vill de helt enkelt inte ha någon assistans eller förstår helt enkelt inte att någonting kan vara farligt eller problematiskt.

Många äldre döljer blåmärken, berättar inte för någon om fallolyckor eller andra olyckor, förminskar ekonomiska problem eller döljer deras alkoholnyttjande med förhoppningen om att de kan fortsätta leva självständigt. Varje kompetent person har rätten att fatta sina egna beslut - bra eller dåliga - om hur de vill leva sitt liv. Men när våra kära närstående har hemligheter som dessa, sätter de faktiskt sig själva i fara, vilket ökar risken för att de kommer att behöva lita på andra för sin vård och omsorg. Eftersom många seniorer gärna vill hålla dessa saker för sig själva måste deras närstående ibland vara extra vaksamma på eventuella tecken som visar på medicinska, känslomässiga eller finansiella problem. 9 vanliga hemligheter som seniorer har

  1. Fall Fall är den ledande orsaken till skador, sjukhusbesök och t.o.m. dödsfall bland den äldre befolkningen. Det är lätt för en senior att dölja ett fall, särskilt om det inte resulterar i blåmärken eller brutna ben. Din förälder kan dölja dessa olyckor av rädsla för att du ska försöka få dem att använda hjälpmedel som t.ex. rullator och/eller öka din "översyn" av dem. Att bevara sin självständighet är mycket viktigt för äldre vuxna, även om det innebär en ökad risk för fallskador. Oturligt nog är fall och de skador som de orsakar en av de vanligaste anledningarna till att närstående driver på för en flytt till ett äldreboende.

  2. Smärta Vissa seniorer verkar nästan njuta av att diskutera deras fysiska problem och smärtor med andra för att få sympati, medan andra föredrar att förminska deras symptom. Din förälder kanske inte berättar för dig om en nyligen uppkommen eller ökad smärta helt enkelt för att de inte vill att du ska oroa dig om deras tillstånd. De kanske inte vill ta mer läkemedel eller att du ska försöka få dem att gå till doktorn för ännu en kontroll. Dina farhågor är förståeliga men som vårdgivare behöver du känna till deras smärtnivåer så att du kan se till att de får den medicinska behandlingen som de behöver.

  3. Yrsel Yrsel kan orsakas av flera olika medicinska tillstånd, inklusive lågt blodtryck och bieffekter av läkemedel. Även om dina föräldrar kanske försöker bespara dig från detta är yrsel ett potentiellt allvarligt och farligt problem som behöver adresseras. Att känna sig ostadig och yr kan bidra till fall- och bilolyckor.

  4. Bilolyckor och körproblem Seniorer har ofta en stark önskan om att behålla den frihet och självständighet som bilkörning ger. Det gör att om din förälder är i en olycka eller får en böteslapp av någon anledning, håller de den informationen för sig själva av rädsla att deras närstående annars "ska ta bilnycklarna". En bilolycka, oavsett storlek, eller böter av olika skäl, kan alla vara tecken på ett allvarligare hälsoproblem, som t.ex. försämrad syn, rörelsesvårigheter eller förändringar i den kognitiva förmågan.

  5. Brist på pengar och/eller lättsinnigt spenderande Om en förälders inkomst och besparingar minskar är det normalt att de ser över sina inköp eller rent generellt blir försiktigare. Seniorer som har olika kognitiva problem kan ha svårigheter att förstå kopplingen mellan sina utgifter och en minskad inkomst eller bristande besparingar. Om din närstående är i ett tidigt skede av en kognitiv sjukdom såsom t.ex. demens, är det inte ovanligt att denne försöker dölja de finansiella problem som finns. På samma sätt kan närstående som har svårt att kontrollera sina impulsköp försöka att gömma undan varor o.s.v. som köpts av rädsla att du annars ska se över deras finansiella frihet och "ta bort" deras självständighet.

  6. Ökat spelande Många seniorer spelar helt enkelt för att de är uttråkade. Olika spelbolag och företag vet detta och riktar in sig på seniorer medd eras reklam och erbjudanden på TV, direktreklam, internet eller radio. Många ställen som har spelmöjligheter har dessutom speciella "fika-, spel-, dam-, herr- och gemenskapsträffar" som är särskilt till för att locka in seniorer till lokalerna för spel. Det är dock lätt att spelandet går över en kontrollerbar gräns, vilket kan leda till allvarliga finansiella problem för en senior med liten möjlighet att öka sin inkomst på annat sätt.

  7. Äldrevåld och/eller utnyttjande Äldrevåld och utnyttjande har många olika skepnader och utövare. Om en senior är utsätt för våld eller utnyttjande av olika slag, är det mycket troligt att de inte rapporterar saken av rädsla för straff från utövaren eller de problem som det kan orsaka inom deras familj. Man vill helt enkelt inte "vara till besvär" eller orsaka familjesplittring. I en nylig undersökning som gjordes bedömdes det att mindre än en av sju fall av äldrevåld eller utnyttjande kom till närståendes kännedom.

  8. Finansiellt utnyttjande Samma sak gäller för finansiellt utnyttjande. Även om det är fruktansvärt och moraliskt förkastligt, är det inte helt ovanligt att familjemedlemmar, en vän eller en hyrd vårdgivare hjälper sig själva till de finanser eller egendom som den äldre har. Din närstående kanske inte ens är medveten om att det sker men om de är det, berättar de kanske inte om det för dig för de vill ta tillbaka kontrollen av sin ekonomi själva. Finansiellt utnyttjande är en form av äldrevåld och utnyttjande och det är dessutom brottsligt. Utan ingripande kan de kriminella fortsätta med sitt beteende och dina närstående bli ekonomisk ruinerade.

  9. Alkohol- eller drogmissbruk En del seniorer kan börja dricka mer, använda droger eller missbruka sina utskrivna läkemedel. Det här är mycket allvarligt eftersom alkohol och såväl legala som illegala droger kan påverka läkemedel som är utskrivet av läkare, och t.o.m. leda till beroende. Håll utkik efter förändringar i humör eller personlighet, tomma alkoholflaskor eller frekventa resor till apoteket. Om du misstänker missbruk, prata med dina föräldrar på ett icke-konfronterande sätt. Kontakta deras läkare för förslag på åtgärder som kan hjälpa (deras läkare kan dock inte prata med dig om dina föräldrars personliga hälsa utan deras tillåtelse).

Familjemedlemmar måste vara uppmärksamma på eventuella problem som deras åldrande föräldrar kanske inte berättar självmant. Det är viktigt att försöka skapa en öppen kommunikation från allra första början, men inte alla familjer är kapabla till att ha sådana öppna och ärliga diskussioner. Om din magkänsla säger dig att någonting är fel, adressera det omedelbart men gör det på ett vänligt och stödjande sätt. Var inte fördömande och predika eller anklaga inte. Målet är att forma en allians med dina föräldrar. Förtydliga dem om att deras säkerhet och livskvalitet är viktigt för dig - att du vill hjälpa dem att behålla sitt oberoende.

Cathrine Frye - läkare, forskare och handledare - som med sin passion för att förbättra livskvaliteten för världens seniorer, är passionerat engagerad i äldreomsorgsfrågor. Med sin härliga och frikostiga personlighet, och sin djupa kompetens som läkare och forskare, är Cat (som hon kallas) en mycket efterfrågad handledare för ledande sjuksköterskor och direktörer inom äldre- och hemvårdsbranscherna. ​Hon arbetar ofta internationellt som konsult för organisationsledningar och börsnoterade företag som stöd i deras utvecklingsarbete inom äldrevården och omsorgen.​Tillsammans med David, har Cat också författat ett antal handböcker för anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. #demensomsorg #äldreomsorg #socialomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.