Alzheimers - Vi har inte råd att ignorera krisen


Alltför ofta hör jag hjärtskärande berättelser från olika personer om de förödande effekterna av Alzheimers. Jag hör patienter kämpa med symptomen, familjer vars ekonomi påverkas av den närståendevård som de tvingas utföra i brist på boendeplatser, och alla de liv som vi förlorar till den här fruktansvärda sjukdomen.

Dessa berättelser är konstanta påminnelser om den kris som vårt land möter, och som vi inte har råd att ignorera.

Siffrorna är ofattbara. Mer än 130 000 - 160 000 personer i Sverige beräknas ha Alzheimers eller någon annan form av demens och år 2030 kommer denna siffra ha växt till 230 000. Ur ett världsperspektiv är kostnaderna för endast Alzheimers $226 biljarder årligen.

Bördan som familjerna bär är enorma. Varje år, utför över 15 miljoner obetalda närstående/anhörigvårdare utför 18 biljarder vårdtimmar för älskade närstående som lever med Alzheimers och andra former av demens. Det här tar en enormt stor del av familjerna, både känslomässigt och finansiellt. Även om utmaningarna som vi möter är svåra, har vi kommit en bit på vägen.

I dagsläget har behovet av stöd och hjälp till individer diagnosticerade med demens och deras anhöriga inte mötts tillfullo. Vi, som samhälle och del av en global värld, måste göra mer i vår kamp mot Alzheimers. Som läkare är jag medveten om den roll som den svenska sjukvården - och våra ansvariga departement - spelar för att avancera forskningen inom området i detta land. Det är helt kritiskt att riksdagen arbetar på ett partiöverskridande sätt med att öka medlen för den svenska forskningen inom demens och skyddar den från sinneslösa budgetnedskärningar. I dagsläget ger Sveriges regering och våra folkvalda i riksdagen procentuellt sett mindre stöd till demensforskning och utvecklingsinsatser än något annat västvärldsland.

LÄS ÄVEN: Historiskt beslut om 1 000 000 000 kr till kampen mot Alzheimers

Som ambassadör och folkvald av dina medborgare är det viktigt att du som är förtroendevald använder din röst till någonting som du själv mycket sannolikt kommer att drabbas och påverkas av, inom din egen närståendekrets.

Som verksam inom äldre- och demensomsorgen, kan du sprida medvetenhet och lyfta kunskapen om demens genom att berätta din och dina vårdtagares historia. Din kunskap och din berättelse kan göra en stor skillnad i kampen mot denna fruktansvärda sjukdom.

Jag uppmuntrar er alla att fortsätta dela med er av era modiga berättelser till mig och till ditt nätverk. Tillsammans kommer vi att hitta nya vägar för att förstå, behandla och, en dag, bota Alzheimers.

Cathrine Frye - läkare, forskare och handledare - som med sin passion för att förbättra livskvaliteten för världens seniorer, är passionerat engagerad i äldreomsorgsfrågor. Med sin härliga och frikostiga personlighet, och sin djupa kompetens som läkare och forskare, är Cat (som hon kallas) en mycket efterfrågad handledare för ledande sjuksköterskor och direktörer inom äldre- och hemvårdsbranscherna. ​Hon arbetar ofta internationellt som konsult för organisationsledningar och börsnoterade företag som stöd i deras utvecklingsarbete inom äldrevården och omsorgen.​Tillsammans med David, har Cat också författat ett antal handböcker för anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. #demensomsorg #äldreomsorg #socialomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.