Personcentrerad programaktivitet - Att möta hyresgästerna där de är

Som skickliga programkoordinatorer så vet vi att det är vårt ansvar att erbjuda våra hyresgäster den formen av livsberikande program som de vill ha och behöver. Det kan dock finnas tillfällen när vi upptäcker att en hyresgäst inte passar med ett specifikt program - de kanske är oförmögna att göra det som behövs (det kan vara för att det är en annorlunda uppgift, eller för fysiska eller kognitiva utmaningar, eller en kombination av det här).

När en hyresgäst inte är kan genomföra en aktivitet på ett framgångsrikt sätt så behöver vår första respons bli att "Vårt program svek vår boende!" För även om våra program är baserade på det som våra hyresgäster behöver och vill ha, måste det finnas möjligheter för dem att lyckas i de uppgifter och aktiviteter som de genomför.

En av de största aspekterna som AktivitetsPro är att du mäter hyresgästens framgång baserat på förutsatta, förväntade resultat. Det här innebär att en hyresgästs medelpoäng inom ett program väldigt snabbt och tydligt kommer att peka på om programmering är rätt för den enskilde hyresgästen - personcentrerad eller inte. Ett lågt betyg säger helt enkelt "Det här programmet fungerar inte för den här personen".

När vi stöter på en sådan situation, måste vi reflektera över vilka omständigheter som är relevanta för hyresgästen, och bestämma oss för vad vi behöver göra och erbjuda för att skapa en framgångsrik, utvecklande upplevelse för vår hyresgäst.

Mindre steg till framgång

Om det här är en aktivitet som är ny för hyresgästen, är ett praktiskt tips att bryta ner aktiviteten i mindre steg för att det ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Med andra ord, vi kanske helt enkelt får modifiera vårt sätt att lära dem hur de genomför aktiviteten.

Förändra våra förväntningar

Om en hyresgäst inte har förmågan att nå det förväntade resultatet, ens med träning, då behöver vi ändra det förväntade resultatet - för att möta hyresgästen där de befinner sig!

Att hitta det bästa programmet för vår hyresgäst

Om hyresgästen fortfarande inte kan genomföra aktiviteten framgångsrikt, då behöver vi leta efter eller skapa alternativa program som är inom hyresgästens räckvidd - program där de kan lyckas med det som de genomför. Tänk på att vi alla har ett behov av att lyckas med det som vi gör. För hyresgäster som kan dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser är det enklare, och vanligare, att du får höra direkt från dem om hur fantastiskt programmet eller aktiviteten var, Och om de inte lyckades med det, är det sannolikt så att de kommer att komma till dig för att klaga eller så slutar de dyka upp till aktiviteten överhuvudtaget. För de som inte kan kommunicera en respons till sin upplevelse i ditt program, visar sig positiva resultat sig oftast genom minskad irritation och distraktion, medan en begränsad framgång eller kanske ingen alls ofta ökar en beteenderespons.

Oavsett vilka fysiska eller kognitiva förmågor som dina hyresgäster har så kan en av våra svåraste utmaningar faktiskt vara att möta dem där de befinner sig, men när vi lyckas med det, då får vi vår främsta belöning. Hyresgäster som utvecklas och frodas, oavsett förutsättningar.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.