NIC vårkonferens 2019

January 22, 2019

 

 Att delta i NIC Vårkonferens är ett måste för ledande chefer, styrelseledamöter och beslutsfattande politiker inom äldrevården och omsorgen. 


Ta chansen och nätverka med över 1 500 ledare inom äldrevården och omsorgen inklusive investerare, företagsägare, managementföretag och utvecklare för att utbyta tanke-ledarskap, bygga relationer och utforska nya möjligheter till partnerskap.  

Med fokus på temat "Att Investera i Äldreomsorgen &  Samarbete Inom Hälsovård," kommer konferensprogrammet att adressera det värde som kan skapas genom partnerskap med vård- och omsorgsaktörer som inte är fastighetsföretag, samtidigt som det belyser innovationer och verklighetsbaserade lösningar som kommer att accelerera branschen in i framtiden. Ta chansen att höra:   

  • De senaste tankarna på vart äldreomsorgen och vården är på väg 

  • Hur utmaningarna med förändrade förutsättningar för branschen kan skapa nya möjligheter 

  • Varför samarbete och relationer är kritiska för framgång när branschen anpassar sig till förändrad policy och demografi 

Större förändringar i ersättning, policy och demografi driver störande innovation, nya partnerskap och samarbeten, och nya vägar för att nå framgång när hälsovården börjar komma till seniorer där de bor. Detta är den rätta tiden för att utforska nya strategier genom partnerskap med potentiella hälsovårdspartners som kan förbättra de äldre hyresgästernas resultat och samtidigt minska kostnaderna.  
 

NIC konferenser erbjuder fantastiska möjligheter till nätverkande för att fördjupa och utveckla kritiska relationer. Anmäl dig här

Denise Jensen, sjuksköterska, LALM, CDPU, CDC & konsult OMSORGSAKADEMIN, har en lång erfarenhet som boendechef inom äldreomsorgen, specialisering demens. Hon är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimer´s och andra demenssjukdomar. Denise är också en mycket efterfrågad konsult och uppstartschef för flera internationella företag inom äldreboende- och demensomsorgen.


#demensomsorg  #reminiscering #äldreomsorg #kvalitetiomsorgen #värdigålderdom

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Självomsorg kan inte bara vara en tillfällig sak...

June 24, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg