Djurterapi och åldrande

Djurterapi, också kallad djurassisterad terapi är en form av terapi som involverar ett "guidat interagerande" med djur i syfte att minska stress, ångest och andra hämmande känslor.

Djurterapi, i en formell form, sker under ordnade, vägledande förhållanden i en kontrollerad miljö. Du kan i många fall få en rekommendation till ett ställe som genomför någon form av djurterapi från en professionell instans. De terapeutiska förmånerna med djur är likvärdigt goda i vardagen inom ett hushåll. Med andra ord, om du har ett husdjur kan du fortfarande dra fördel av de positiva effekterna av djurterapi i ditt eget hem.

Allteftersom människor åldras, möter de ofta hälsoproblem som förändrar det som tidigare var en normal del i deras liv. Som resultat av det kan känslomässig och mental stress bli ett vanligt symptom hos äldre vuxna. Djurterapi är ett sätt att hjälpa dina seniorer att hitta lycka och känslomässig balans. Fundera på dessa fördelaktiga aspekter av djurterapi:

(1) Ökade nivåer av lycka och minskad stress: Generellt är kontakterna mellan människor och vältränade djur mindre stressande än en del kontakter människor emellan. Det beror på att vissa sociala krav försvinner när vi interagerar med djur. Som exempel, din katt eller hund dömer inte dig för någonting i din personlighet, utseende eller något annat när du leker eller myser med honom. De här stressminskande kontakterna kan hjälpa dina äldre närstående att minska deras ångest, depression och stress samtidigt som det ökar deras generella välmående.

(2) Mental stimulering: Att vara delaktig i djurterapi kan också ge en individ extra mental stimulering eftersom det ingår flera olika delar i ett engagerande djurmöte. Det krävs olika nivåer av kognitiv förmåga och mental hantering för att t.ex. besöka läkaren, kommunicera med djurterapiexperter och interagera med ett djur. Dessutom kan djurägarskap hjälpa en person att planera och tänka kritiskt eftersom djurägare måste tänka på hur de på bästa sätt tar hand om sitt husdjur, vilket kräver planeringsförmåga. Precis som alla andra människor har seniorer fördelar av mental stimulation, särskilt de som lever med en nedsättande neurologisk sjukdom.

(3) Fysiska fördelar: Djur kan också hjälpa dig eller din senior att röra på sig, på positiva sätt. Att t.ex. leka med eller sköta om ett djur inomhus kan göra så att du behöver gå eller böja på benen mera och djur som behöver dagliga promenader eller utomhusmiljöer, gör också att du nödgas aktivera dig.

Den främsta fördelen med djurägarskap och eller djurterapi är att det tar bort känslan av ensamhet då djuret ger dig värdefullt sällskap. Det här kan vara särskilt fördelaktigt för seniorer som lever ensamma hemma, eller i en äldreomsorgsmiljö eftersom många individer bor själva i sina lägenheter där. Om du har några frågor om hur djurterapi kan vara fördelaktigt för dig eller dina vårdtagare, kontakta oss på OMSORGSAKADEMIN.

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.