Vi är så olika - tack och lov!

January 2, 2019

 

Stephen R. Covey sade att "Strength lies in differences, not in similarities." och det kunde inte vara mer sant. Men hur arbetar ni på ett sådant sätt att era skillnader verkligen blir till en styrka för er organisation - och inte tvärt om?


I dag pratats det mycket om mångfald i vårt land - med rätta. Sverige har, precis som många andra länder, en mycket varierande befolkning. Detta påverkar givetvis våra organisationer, oavsett om du befinner dig i en sådan som ledare, medarbetare, förtroendevald eller tjänstemottagare. Så hur kan du och dina kollegor, i ert uppdrag, lära er att dra nytta av alla dessa olikheter så att det hjälper och inte stjälper er väg som en framgångsrik organisation? 

Ett framgångsrikt mångfaldsarbete - som är en nödvändighet för en långsiktigt väl fungerande organisation - sker inte genom att försöka införliva mångfalden i en homogen fålla. Det sker genom engagerande kompetensutveckling och praktiskt arbete, under erfaren handledning, med mångfaldens innebörd och bidrag till utveckling.

Vi på OMSORGSAKADEMIN har åratals erfarenhet av framgångsrikt mångfaldsarbete, i starkt diversifierade grupper. Med stöd och hjälp från våra experter behöver ni inte gå den långa - och kostsamma - vägen till en smidig, positiv mångfaldsimplementering. Med en engagerande, utmanande och lustfyllt utveckling av era kunskaper och förståelse för mångfald, och med de verktyg som behövs för att skapa en mer inkluderande och öppen miljö som är välkomnande för alla, kommer ni att lyckas med att inkludera alla individer och grupper i er organisation - oavsett om de är tjänstemottagare eller utförare.

KONTAKTA OSS för en dialog om hur vi kan hjälpa dig och din arbets-, lednings- eller nämndsgrupp till framgång med ert mångfaldsarbete. 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg #organisationer #socialtjänst #mångfald #viärolika #socialomsorg #kulturellaskillnader 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.