Sjuksköterska tidigare dömd för olaga frihetsberövande frias i svenska HD


Ett svenskt domstolsbeslut från Högsta domstolen väcker kritiska frågor om svensk värdegrund inom demensomsorg världen över.

Bakgrunden till den internationella kritiken om svenska tvångsmetoder är ett nyligt domstolsbeslut av svenska HD (Högsta domstolen) där en sjuksköterska, som var tidigare dömd i både tings- och hovrätten för olaga frihetsberövande efter att ha stängt in en kvinna på ett äldreboende i sitt rum, friades av domstolen. HD motiverade sitt beslut att sjuksköterskan såg åtgärden som nödvändig och inte hade uppsåt att begå brott.

Blockerade dörren - frihetsberövande med eller utan uppsåt?

Sjuksköterskan arbetade som beredskapssjuksköterska i en kommun söder om Stockholm när en undersköterska på ett äldreboende ringde en natt och bad om hjälp med en äldre kvinna som var stökig och utåtagerande.

Sjuksköterskan har berättat att han följde med kvinnan in på hennes rum, att hon sparkade och slog och vägrade ta sina mediciner. Sjuksköterskan satte sig då i en fåtölj utanför för att blockera dörren så att kvinnan inte skulle kunna ta sig ut ur rummet.

Enligt två undersköterskor som vittnat i rätten hölls kvinnan instängd åtminstone en och en halv timme. Hon bankade flera gånger på dörren och skrek att hon ville bli utsläppt och kastade saker i rummet.

Sjuksköterskan försvarade sitt agerande med att det var en nöd- eller nödvärnssituation. Men det ansåg varken tingsrätten eller hovrätten.

Högsta domstolen håller med om att det var ett frihetsberövande som får anses ha gått utöver vad som är tillåtet, även om det inte var en enkel situation att hantera. Däremot anser HD inte att sjuksköterskan haft ett uppsåt att begå brott.

Uppsåt föreligger inte om sjuksköterskan utgått från att agerandet var lagligt och av utredningen framgår att sjuksköterskan trodde att hans agerande låg inom ramen för vad han hade befogenheter att göra. Därför ska han inte fällas för olaga frihetsberövande, anser HD.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.