Därför Är Alzheimer´s Svårare Att Diagnosticera Hos Män

I tidigare forskning har det diskuterats en del om de eventuella könsskillnader som har påvisats ifråga om Alzheimer´s, samt anledningen till varför 2/3 av de som är diagnosticerade med sjukdomen är kvinnor.

En ny undersökning vid Mayo-kliniken i Jacksonville, FL föreslår att det finns tusentals män som lever med Alzheimer´s som ännu inte har blivit diagnosticerade eftersom den befintliga testmetoden är mer benägen att missa sjukdomen hos män än hos kvinnor. Forskare har studerat hjärnorna hos mer än 1600 individer vid "Florida Brain Bank för forskning".

Forskarna vid Mayo-kliniken lyckades med att diagnosticera Alzheimer’s hos tidigare icke-diagnosticerade män och kvinnor genom förekomsten av två proteiner i hjärnan som är kännetecken för Alzheimer´s. Trettiofyra procent av männen vars hjärnor i vilka man fann Alzheimer´s, hade blivit feldiagnosticerade eller inte diagnosticerade alls, medan endast 22 procent av kvinnorna hade fått en felaktig diagnos. Forskarna fann dessutom att de områden i hjärnan som påverkades av de specifika två proteinerna, ofta skiljde sig åt mellan män och kvinnor. Medan kvinnorna tydligt påverkades i det områden i hjärnan som koordinerar minnet, var männens hjärnor ofta påverkade på olika ställen i hjärnan,. För männen kan detta ha gjort att deras minnesfunktion - ett av de mest frekvent tecknen associerade med Alzheimer´s - inte var så pass försämrad att det var del i en Alzheimer´s diagnos, utan istället gjorde risken för en missdiagnos större. Teamet upptäckte också att, i de hjärnor som de studerade, började Alzheimer´s utvecklas i en yngre ålder för män än för kvinnor. Skede ett hos männen var högt i deras 60-årsålder medan hos kvinnor var det i deras 70-, 80- och även 90-årsålder.

Deras upptäckter, menar forskarna, visare bevis på att skillnaderna mellan män och kvinnor med Alzheimer´s kanske inte är så stor som det verkar. Det kan istället vara så att männen blir feldiagnosticerade, vilket kan utgöra skillnaderna i procenttal. Mest troligt, det finns många faktorer som spelar in i det faktum att av procenttalet individer med Alzheimer´s , utgör kvinnor två tredjedelar. Genetik, ålder, kön, mottagliga kromosomer och områden i hjärnan som påverkas, kan alla spela en roll i utvecklingen av Alzheimer´s och sannolikheten för att det blir diagnosticerat. Men studien ger en viss bevisning för möjligheten att könsskillnaderna som finns inte är så stora som statistiken kan ha fått oss att tidigare tro.

Eftersom minnesförlust i sig kan ge olika symptom hos män och kvinnor, är det extremt viktigt att kunna känna igen och upptäcka de tidiga tecknen på demens. Ju mer information du har, desto större är chansen att du kommer att kunna känna igen de tidiga tecken på Alzheimer´s och andra former av demens om de uppstår hos dina närstående - eller hos dig själv. Och som vi vet, desto tidigare diagnos, desto större möjlighet till en bättre och mer effektiv demensvårdsplanering och strategier.

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.