Att hantera vanliga bieffekter efter en stroke: okontrollerbart skratt och gråt

När många tänker på återhämtning efter en stroke tänker de allra flesta på fysiska problem som t.ex. muskelsvaghet. men kognitiva problem kan vara precis lika utmanande att hantera och överkomma. Ett vanligt problem efter stroke är en hjärnskada som kallas affektlabilitet. Det orsakar okontrollerbart skratt eller gråt, till och med i situationer där det är helt olämpligt.

Nedan ska vi förklara vad affektlabilitet är och varför det orsakar ofrivilliga känslomässiga utbrott. Vi delar också med oss av 3 sätt som stödjer strokeöverlevare med affektlabilitet och 5 sätt som hjälper dem att hantera symptomen. Affektlabilitet är ett neurologiskt tillstånd som orsakar okontrollerbart gråt eller skratt. Dessa responser är överdrivna eller olämpliga och representerar vanligtvis inte personens verkliga känslor. En person med affektlabilitet kan t.ex. skratta när hen hör sorgsna nyheter, snabbt svänga från att skratta till att gråta, eller gråta hysteriskt över någonting som är lite sorgset. De kan också ha spontana känslomässiga utbrott, utan någon som helst anledning. Den amerikanska strokeföreningen säger att dessa episoder kan ske ända upp till 100 gånger per dag. Dessa okontrollerbara utbrott kan vara generande, orsaka problem i det sociala livet och med relationer, och dessutom göra din vårdtagare ovillig till att lämna sin bostad. Även om 53% av strokeöverlevare har rapporterat symptom på affektlabilitet, är det färre än 20% som har hört om denna sjukdom. Det här gör livet ännu svårare eftersom det är särskilt frustrerande när du inte vet vad som är fel eller varför det här störande beteendet sker. Varför orsakar affektlabilitet okontrollerbara känslomässiga utbrott? Affektlabilitet sker när områden i hjärnan är skadade som kontrollerar hur känslor uttrycks. Skadan orsakar kortslutning i hjärnans signalsystem, som utlöser dessa ofrivilliga episoder av skratt eller gråt. Stroke är en orsak till affektlabilitet men det kan också ske hos personer som har andra neurologiska sjukdomar såsom t.ex. ALS, Parkinson´s, traumatisk hjärnskada, MS, demens, Wilson´s sjukdom eller hjärntumörer. Affektlabilitet skiljer sig från depression Eftersom affektlabilitet kan orsaka okontrollerbart gråtande efter en stroke, är det ofta misstolkat som depression. Det gör att det kan bli feldiagnosticerat, obehandlat och ibland olämpligt behandlat. Generellt är depression en fortskridande känsla av ledsamhet eller hopplöshet som kan vara i veckor eller månader. Episoder av affektlabilitet är korta, spontana utbrott som kanske inte alls reflekterar hur din vårdtagare verkligen känner. Behandling av affektlabilitet och 8 tips för att hantera det Det är viktigt att få en diagnos för att veta om din senior verkligen har affektlabilitet. om det är orsaken till de känslomässiga episoderna, kan behandlande läkare rekommendera läkemedel för affektlabilitet eller antidepressiva läkemedel. Dessa läkemedel är menade att kontrollera symptomen men tar kanske inte helt bort utbrotten.

  1. För journal över de känslomässiga utbrotten. Genom att skriva ner varje händelse kan du hjälpa den behandlande läkaren att göra en korrekt diagnos.

  2. Påminn din vårdtagare om att deras utbrott är en bieffekt av deras stroke och inte ett mentalt tillstånd.

  3. Berätta för dem att du finns som stöd, att de inte är ensamma i detta och att många människor lider av affektlabilitet.

5 tips för att hjälpa strokeöverlevare med affektlabilitet

  1. Var öppen om problemen så att familj och vänner inte blir överraskade eller förvirrade när du - eller din vårdtagare - har en episod.

  2. När du känner att ett utbrott påbörjas, distrahera dig själv genom att räkna föremål på en hylla eller tänk på någonting orelaterat.

  3. Ta flera sakta, djupa andetag tills du känner dig bättre i kontroll. k

  4. Koppla avi dina axlar och andra muskler som har tendensen att stela till under en episod.

  5. När du tänker att du är på väg att gråta eller skratta, ändra din kroppshållning - rör dig lite grann.

Om du upptäcker dessa symptom, prata med din vårdtagares behandlande läkare.

Om du har kämpat med att förstå varför din vårdtagare har upplevt okontrollerbart gråtande eller skrattande efter deras stroke, kan affektlabilitet vara anledningen. Stäm av med deras läkare eller neurolog för att få en diagnos, behandlingsrekommendationer och mer information om hur symptomen kan hanteras.

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.