Vuxna barns önskelista för sina föräldrar: lycka, bra vård och omsorg och närhet till närstående


Föräldrarnas lycka, tillgång till bra medicinsk vård och närhet till varandra ligger främst på de vuxna barnens topplista för sina föräldrar när de tillsammans med sina seniora föräldrar planerar för deras vård och omsorg, enligt en ny undersökning från marknadsledande Capital Senior Living, en global äldreomsorgsorganisation.

OnePoll frågade 2,000 baby boomers i västvärlden på uppdrag av Capital, som är rankad av Argentum som världens 10 största senior living-företag. Baby boomers är i åldern 53 till 72.

Tolv procent av de svarande sa att deras föräldrar bor i någon form av äldreboendegemenskap, och 81% sa att de ser flera fördelar med en sådan miljö. Men de flesta som svarade på undersökningen hade dock föräldrar som bor hemma, med eller utan hjälp. De svarandes respons gav klarhet om de möjligheter som finns för professionella inom äldrevården och omsorgen, om hur de kan utbilda potentiella boende och deras vuxna barn gällande fördelarna med ett senior boende.

De huvudsakliga skälen till att de svarandena i undersökningen "bytte roller" med sina föräldrar var: oro över att föräldern/föräldrarna levde ensamma i sitt hem (30%), en långvarig eller försämring av skada eller sjukdom (18%), plötslig skada eller sjukdom (16%), förälders oförmåga att ta hand om sig själva (8%) och förälders ensamhet eller olycka (5%).

Baby boomers huvudsakliga oro när det kommer till omsorg om sina föräldrar är: ekonomi och/eller finansiella frågor (41%), möjligheten att själva och/eller tillsammans med familj, släktingar och vänner ge sina föräldrar hjälp på viss- eller heltid (38%), avståndet till föräldrarna (32%), att inte veta vad som är bäst för föräldrarna (29%) och bristande information om (eller i Europa, tillgänglighet till) de olika alternativen (22%).

De äldsta baby boomers har ungefär 10 eller fler år till de själva kommer att matcha den befintliga genomsnittsåldern hos seniorboende vid deras inflyttning, men 79% sade att vård och omsorg om deras åldrande föräldrar har fått dem att tänka mer på deras eget åldrandet, trots att endast 31% har en plan för sin egen framtida boendesituation och omsorg, enligt undersökningsresultatet.

Deras huvudsakliga oro, när de tänker på framtiden, är: att bli en börda (52%), hantera sin hälsa (49%), hålla sig aktiv (42%), ta hand om sin bostad/sitt hus (36%) och känna sig isolerad (30%).

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #aldreomsorg #omsorg #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.