Personalfrågor, droger, mobbare är utmaningar i topp för seniorboenden

Organisationer bakom de internationellt största seniorboendena och andra viktiga aktörer diskuterade viktiga trender som utförare möter i en session vid den årliga mässan för utförare inom äldrevården och omsorgen, och det tog inte lång tid för tydliga ämnen att komma fram.

Kanske inte så överraskande, var det ökat tryck på vård- och omsorgspersonalen och andra personalfrågor som var viktiga frågor.

En stark trend är ökat tryck på omsorgsplatser inom rätt vårdnivå. I dagsläget gör många medarbetare mer än det som de egentligen ska göra, utifrån sin vårdkompetensnivå. Sjuksköterskor måste koordinera mer klinisk vård än någonsin tidigare och ibland går det som de måste göra långt utöver deras ansvarsnivå. Samma sak gäller ifråga om undersköterskor och vårdbiträden, inklusive hemtjänstpersonal. Detta är givetvis någonting som i förlängningen knuffar lagliga gränser in i gråzoner.

"Det finns en riktigt diffus linje mellan det som är värdigt hemma-boende och egentligt äldreboendebehov. Denna linje är ännu mer överskriden ifråga om individer som har en demensdiagnos och som bor med närstående i sin hembostad," säger äldreomsorgsexperten Nicole Sanders, RN, LDPT och Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef.

Utökat läkemedelsmissbruk och droganvändning är en annan ökande trend Medicinsk och olaglig användning av läkemedel, precis som annan droganvändning, har slagit till mot både medarbetare och vårdtagare. I vissa länder är användning av rekreationsdroger tillåten, och i andra länder är användningen av utskrivna läkemedel som sömn- och lugnande så vanligt förekommande och accepterat att det kan vara svårt att hitta medarbetare som skulle kunna klara ett drogtest," säger Sanders. "Så vad gör vi? Ändrar vi vår standard?“ Lisa Bennan, RN och regionchef säger att diskussionen har redan förts inom hennes organisation. "Vi har nolltolerans (för användning av icke-preskriberade droger bland medarbetare] men måste arbeta på att implementera det bättre,” säger hon med en ton av hopplöshet. "Om vi skulle tvingas till att införliva det nu skulle vi troligtvis förlora en stor del av vår arbetsstyrka. Den svåra balansgången är att säkerställa att medarbetare respekteras (oavsett medicinska tillstånd) och samtidigt ha en trygg miljö för våra boenden. Om någon är 'ganska' påverkad av (av läkare utskrivna) lugnande läkemedel t.ex. är det en svår situation för våra ledare att hantera. Det är ju en laglig användning av läkemedel, som att dricka vin en kväll, men vi kan samtidigt inte behandla det på det sättet så det är svårt.”

Hon identifierade också mobbing bland och av seniorer som en annan stor utmaning för äldreomsorgen. Den traumatiska kränkningen som en del mobbare utför gentemot andra, oavsett om det är orsakat av demens, kan ge både känslomässig och fysisk skada hos medboende och onödigt binda upp ledare i olika nivåer med konflikthanteringsåtgärder, administration och andra åtgärder, säger Bennan.

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.