Musikterapi för Alzheimers

Alzheimer’s har snabbt blivit den mest vanliga formen av demens och står för ca 60% av samtliga fall av demens i Sverige. Många av de tillgängliga behandlingarna för Alzheimer´s fokuserar på att behandla symtomen eftersom det fortfarande inte finns något känt botemedel för den förödande sjukdomen.

Nyligen har det dock kommit en större efterfrågan på icke-traditionella, icke-medicinska former av behandlingsalternativ. Musikterapi, som har använts som behandling för många olika sjukdomar till och från över hundratals år, har blivit ett av de mest populära alternativa behandlingsmetoderna för att förbättra livet för individer diagnosticerade med Alzheimer´s. Musikterapi, som det är definierat av organisationen The World Federation of Music Therapy, är “användningen av musik och/eller musikaliska inslag (ljud, rytm, melodi och harmoni) av en kvalificerad musikterapeut, med en klient eller grupp, en process som är designad för att underlätta och lyfta fram kommunikation, relationer, inlärning, mobilisering, uttryck, organisation och andra relevanta terapeutiska mål för att möta fysiska, känslomässiga, mentala, sociala och kognitiva behov”. Så vad innebär det mer praktiskt? Musikterapi kan brytas ned i två fundamentala metoder: aktiv och receptiv. Aktiv musikterapi engagerar vårdtagaren genom att denne involveras i aktiviteten. Vårdtagarna är uppmuntrade till att sjunga, dansa, spela instrument eller trumma till takten. Alzheimer´s har ofta en negativ effekt på vårdtagarnas verbala förmågor, även i de inledande stadierna. Aktiv musikterapi kan därför ge vårdtagarna en kanal att uttrycka sig, något som i förlängningen kan lätta på känslor av isolering, öka kreativiteten och förstärka självbilden. Användningen av rytmiskt baserad motion har dessutom visat sig positivt för att få vårdtagare behålla en viss nivå av mobilitet och koordination. Att spela instrument kan hjälpa vårdtagaren att förbättra både fin- och grovmotorik. Omvänt så är den receptiva metoden mycket mer passiv. Vårdtagarna lyssnar på olika formera av musik som är designat för att skapa en positiv respons. De tre mest populära tillvägagångssätten till receptiv musikterapi är analytisk, reminiscens och avkoppling. Det analytiska tillvägagångssättet involverar utvärderingar av vårdtagaren innan och efter att de lyssnar på särskilda sånger. Reminiscensmetoden fokuserar på att spela välkända, familjära sånger som syftar till att förbättra både kort- och långtidsminnet. Avkopplingstekniken är designad att erbjuda en lugnande miljö för vårdtagaren och att lätta på känslor av ångest, depression och smärta. Om du är intresserad av att lära dig mer om musikterapi eller vill veta vilka äldreboenden inom din kommun som erbjuder musikterapi, är du varmt välkommen att kontakta oss på OMSORGSAKADEMIN för referens till några av våra mycket kunniga och engagerade samarbetspartners inom området. Om du är anhörigvårdare, kan du också kontakta din primärvård för att få kontaktuppgifter till en registrerad musikterapeut på din ort.

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.