Parkinson´s Psykos: ett okänt symptom del 1


Skakiga händer, en ostadig gång och kroppsdelar som plötsligt fryser till: dessa symptom är praktiskt taget synonyma med Parkinson´s sjukdom (PD). Det är ett ledsamt och komplex tillstånd som påverkar en individs rörelseförmåga, men allteftersom sjukdomen fortskrider producerar den en hel del andra problem. Ett av de mest allvarliga, men ändå minst kända, symptom är det neurologiska tillståndet som kallas Parkinson´s sjukdom psykos. Parkinson’s sjukdom psykos är en vanlig och mycket invalidiserande icke-motorisk funktion av den här sjukdomen och patienter har en stor risk för att eventuellt utveckla detta problem, enligt en studie vid the University of Texas Southwestern Medical Center. 50% av personer med PD kommer att uppleva en episod av psykos åtminstone en gång, vanligtvis i formen av en visuell hallucination. Både vårdgivare och patienter undrar ofta vad det är i kroppen som orsakar det här försvagande symptomet och hur det kan undvikas eller minimeras.

Orsaker och symptom på PD psykos

Forskarna vet inte vad det är exakt som orsakar psykotiska symptom hos vissa PD patienter men det finns vissa riskfaktorer som kan spela in. En persons ålder, den tidsperiod som de har levt med PD, allvarlighetsgraden av deras övriga symptom, och huruvida de tar läkemedel som ökar nivån av dopamin i hjärnan kan alla spel en roll i utvecklingen av psykos. Många av de läkemedel som används för att behandla motoriska symptomen av PD gör det genom att öka mängden av dopamin i hjärnan. Olyckligtvis kan ökade dopaminnivåer bidra till psykotiska beteenden. En psykotisk episod involverar typiskt visuella och auditoriska hallucinationer som att se personer och föremål som inte finns där och höra ljud som inte existerar samt vanföreställningar. Vanföreställningarna tar vanligtvis formen av paranoida tankar, som att tro att en familjemedlem eller vårdgivare har förgiftat deras mat eller att deras make/maka är otrogen mot dem. Under senare stadier av PD kan dessa episoder göra att personen blir mer förvirrad och påverkad i deras kontakt med verkligheten. Som exempel, en älskad närstående med PD kan kanske inte längre urskilja mellan personliga erfarenheter från dem i den övriga världen. Typiskt sett så utvecklas en psykos inte förrän flera år efter ens initiala PD diagnos men ha i åtanke att det finns andra tillstånd som kan härma symptomen på en PD psykos. Delirium och olika varianter av demens kan förvirras med PD psykos och vice versa. Psykotiska symptom kan vara extremt störande för personen som upplever dem och kan skapa en utmanande situation för alla som är involverade i att ge omsorg. Behandlingsalternativ för PD psykos Att behandla psykoser är verkligen utmanande. Oturligt nog så informerar endast 10 till 20% av personer med PD psykos sin läkare om sina symptom. Dr. Frye tillsammans med flera av sina kollegor kan endast spekulera i att stigma och rädsla för att bli utskämd förhindrar att många patienter söker hjälp. Det är dock otroligt viktigt att söka stöd och hjälp hos sin läkare när nya symptom - oavsett vilka - uppstår så att läkaren kan guida och hjälpa den drabbade. En läkare kommer först att försöka fastställa om det finns en underliggande sjukdom (som en urinvägsinfektion) som kan orsaka psykotiska beteenden. Att behandla underliggande orsaker (om det finns sådana) är ett av de enklaste sätten att minimera dessa episoder.

Om det inte finns några andra identifierbara källor, vänder läkarna sin uppmärksamhet ofta till de läkemedel som den drabbade tar. Genom att gradvis minska dosen av dopaminökande läkemedel kan man möjligtvis minska psykotiska symptom - den uppenbara bieffekten av det är att personens motoriska funktion mest sannolikt försämras snabbare. Att balansera risker och fördelar är ett delikat och komplicerad tillvägagångssätt som ofta involverar en 3-stegsprocess, inklusive utvärdering och planering, anpassa eller minska några läkemedel, och initiera antipsykotisk terapi. Den sista utvägen för att hantera symptomen av PD psykos är vanligtvis of atypiska antipsykotiska läkemedel som quetiapine (Seroquel) och clozapine (Clozaril). Däremot, dessa läkemedel kan också försämra en patients motoriska symptom. I dagsläget finns det en medicin som är specifikt utvecklad för att behandla PD psykos: Nuplazid (pimavanserin). Nuplazid, som godkändes av amerikanska FDA år 2016, skiljer sig från andra antipsykotiska läkemedel såtillvida att den riktar in sig på serotinmottagarna och kan lindra psykotiska symptom utan att påverka en persons motoriska funktion. Medicinsk forskning producerar nya upptäckter kontinuerligt så se till att hålla en konstant dialog med din (vårdtagares) läkare om de bästa behandlingsalternativen - hen är experten och vet vilka alternativ som fungerar bäst i din situation. Att hitta den bästa balansen av behandling är kritiskt för optimal omsorg och livskvalitet.

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #äldreomsorg #demens #alzheimers #seniorliv #OMSORGSAKADEMIN

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.