Diabetes och demens sammankopplat

Diabetes och demens är sammankopplat på sätt som vi ännu inte förstår till fullo. Trots att inte all forskning bekräftar den här kopplingen finns det många studier som föreslår att individer med diabetes, speciellt diabetes typ 2, är i högre grad i riskzonen för att utveckla Alzheimer´s eller andra former av demens.

Detta gör förstås att det är viktigt att förebygga eller kontrollera diabetes för att minska risken för kognitiv nedsättning.

Att förstå kopplingen

Diabetes kan orsaka flera komplikationer, som t.ex. skador till dina blodkärl. Diabetes anses som en riskfaktor för vaskulär demens. Den här typen av demens sker p.g.a. hjärnskador som ofta är orsakat av minskat eller blockerat blodflöde till hjärnan. Många diabetiker har hjärnförändringar som är kännetecken för Alzheimer´s och vaskulär demens. Vissa forskare tror att vart enskilt tillstånd eskalerar skadan som orsakas av det andra.

Pågående forskning studerar för närvarande den här kopplingen mellan Alzheimer´s och diabetes, i försök att bättre förstå den. Kopplingen kan möjligtvis ske som resultat av det komplexa sätt på vilket diabetes typ 2 påverkar hjärnans och andra kroppsfunktioners förmåga att använda blodsocker (glukos) och responsen på insulin. Diabetes kan också öka risken för att utveckla mild kognitiv nedsättning, ett tillstånd vid vilket människor upplever fler tanke- (kognitiva) och minnesproblem än de som kommer normalt under åldrandet. Mild kognitiv nedsättning kan förekomma eller komma med Alzheimer´s och andra typer av demens.

Allteftersom forskarna undersöker sambandet mellan diabetes och demens, studerar de också eventuella sätt för att förebygga eller förhindra båda sjukdomarna.

Minska din risk

Att arbeta tillsammans med ditt hälsoteam för att förebygga diabetes - eller hantera din diabetes om du redan är diagnosticerad med sjukdomen - har visat sig vara en effektiv strategi för att undvika eller minska komplikationer. Diabetesprevention eller effektiv diabeteshantering kana också hjälpa för att förebygga Alzheimer´s och andra former av demens.

Att förebygga diabetes eller hantera det på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa dig undvika andra komplikationer såsom:

 • hjärtsjukdom

 • stroke

 • ögonskador

 • njursjukdom

 • nervskador, vilka kan orsaka smärta i dina fötter eller händer

 • matsmältningsproblem

Olika steg att ta för att förhindra eller hantera diabetes och undvika potentiella komplikationer inkluderar:

 • följ ditt hälsoteams rekommendationer för den mest lämpliga hälsoplan för dig, för att följa och kontrollera ditt blodsocker, kolesterolnivå och blodtryck.

 • ät hälsosam mat,

 • om du är överviktig, ät en hälsosam mat och motionera för att minska din vikt,

 • motionera för minst 30 minuter de flesta dagar under veckan,

 • undersök dina fötter dagligen för att säkerställa att du inte har fotsår och

 • ta alla läkemedel som din läkare har ordinerat.

Bevis föreslår att diet- och aktivitetsförändringar som leder till viktminskning är särskilt effektiva för att minska diabetesrisken. Små steg kan göra enormt stor skillnad.

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.