Det ökade problemet med läkemedelsmissbruk hos seniorer, del 1


Susanne började se förändringar hos sin 74-åriga mor Annika. Hon verkade tillbakadragen och ibland ångestfylld. Susanne gjorde ofta ärenden för sin mor och efter ett par vändor till apoteket märkte hon att Annika hade smärtstillande läkemedel utskrivna från flera olika läkare, både offentliga och privata. Hon hade också alltid receptfria läkemedel på shoppinglistan. När Susanne frågade Annika om det så var hennes svar undvikande, på gränsen till hemlighetsfulla. Och vid ytterligare påtryckningar från sin dotter blev hon t.o.m. konfronterande. Till slut kom dock sanningen fram. Annika hade byggt upp en tolerans mot sin smärtstillande medicin och hade börjat öka dosen av läkemedlet för att få sin önskade effekt. Hon hade hållit det hemligt för sin läkare, av rädsla att han skulle sluta skriva ut läkemedlet till henne om han visste att hon hade ökat dosen. Annika trodde inte att hon skulle kunna klara av en "normal" vardag om hon inte kunde bli av med sin smärta så hon besökte nya läkare, gav dem olika förklaringar till behovet, använde sig av olika apotek och kompletterade med receptfria läkemedel när det behövdes. Och för att säkerställa att hon alltid hade ett förråd av medicin, "ifall att", såg hon också till att göra samma sorts läkarrundor under sina månader i huset i södra Europa, och tog med sig "förrådet" hem. Annika hade blivit beroende av sin smärtmedicin. Seniorer som drogmissbrukare - inte det första du tänker på

När du tänker på drogmissbruk, är seniorer troligtvis inte den första grupp som du tänker på.. Trots det är ca 40% av läkemedel som säljs använt av seniorer, och ofta för problem såsom kronisk smärta, sömnsvårigheter och ångest. Enligt institutet för alkohol och droginformation är så många som 17% av 60- och över missbrukare av läkemedel. Receptbelagda smärtstillande, sömntabletter och lugnande medel är de mest vanliga läkemedlen som missbrukas. När läkemedel är utskrivna av en läkare, är det givetvis svårare att identifiera ett missbruk. Vi förmodar att farmakologiska läkemedel endast används för att behandla verkliga medicinska tillstånd, och det här är typiskt sett också det sätt som en senior påbörjar sitt missbruk på. Läkare skriver ut mediciner till äldre patienter för att hjälpa dem hantera åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar, som t.ex. depression, minskad eller smärtfylld rörlighet, och kortare, oregelbundna sömncykler. Över en längre tid, kan senioren utveckla en tolerans för en viss drog så för att uppnå samma "hanterbarhets"-effekt krävs större och/eller mer frekvent dos. Resultatet är ett oavsiktliga missbruk av ett specifik läkemedel. Dr. Marcus Weiss, narkosläkare och smärthanteringsspecialist, förklarar att missbruk är ett genetiskt drag. "Läkemedelsmissbruk skiljer sig inte från alkohol eller någon annan form av missbruk. Om en person har en historia av alkoholism eller ämnesmissbruk, är det en större risk att de kommer att missbruka läkemedel," säger Dr Weiss. Eftersom seniorer inte passar in i den stereotypiska bilden av drogmissbrukare, misstänker inte de flesta allmänläkare eller närstående att deras patienter och familjemedlemmar har ett problem. Det här gör att det blir mycket lättare att få tillgång till beroendeframkallande läkemedel för seniorer. "När Mormor går till doktorn med smärtor eller värk, får hon lätt utskrivet receptbelagda smärtstillande läkemedel," säger Dr Weiss. "15% av befolkningen har en tendens för missbruk. Seniorer har samma procenttal." De flesta seniorer idag tar en hisnande mängd av receptbelagda läkemedel. I de flesta fall gör dessa droger att deras liv förbättras genom deras effekter på allt från blodtryck till kronisk smärta. Men att ta mer än den utskrivna dosen av ett läkemedel, eller kombinera dem med alkohol eller andra droger, kan ha dödliga konsekvenser, även när inte missanvändning eller missbruk är en faktor. En oavsiktlig överdos som leder till döden kan faktiskt ske. Så hur vet du som vårdgivare när en vårdtagare har gått över den farliga linjen när det gäller deras mediciner? Enligt Weiss har en vårdgivare eller närstående skäl att bli orolig när en person börjar använda läkemedel för ett syfte som det inte var utskrivet för, eller i kombination med andra läkemedel för att uppnå en egen tillverkad effekt. Om en åldrande vårdtagare eller närstående tar en viss typ av läkemedel, som t.ex. narkotikaklassade läkemedel eller t.o.m. mediciner för osteoartrit, rekommenderar Dr Weiss att du följer deras användning eftersom dessa är de mest vanligt missbrukade typerna av läkemedel.

Denise Jensen, sjuksköterska, LALM, CDPU, CDC & konsult OMSORGSAKADEMIN, har en lång erfarenhet som boendechef inom äldreomsorgen, specialisering demens. Hon är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimer´s och andra demenssjukdomar. Denise är också en mycket efterfrågad konsult och uppstartschef för flera internationella företag inom äldreboende- och demensomsorgen.

#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.