Samvetsstress, medlidandestress...

September 28, 2018

 

...empatitrötthet - kärt barn har många namn. Men betydelsen och de tragiska, ibland förödande, efterverkningarna är desamma. Inte bara för de drabbade, utan också deras familjer, kollegor och samhället i stort.

 

Samvetsstress är en av de enskilt vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland ledare och medarbetare inom vård och omsorgen. Men de är inte de enda som drabbas! Det finns ett stort mörkertal bland anhörigvårdare, som naturligtvis är likvärdigt drabbade av medlidandestress.  

Medlidandestress kan påverka din förmåga att ge omsorg på ett negativt sätt eftersom det ökar risken för att du "bränner ut" dig. Medlidandestress sker när en vårdgivare inte har förmågan att koppla bort sig själva från en befintlig situation; detta kan orsaka extra stress som i sin tur visar sig genom känslor av ilska, depression och upplevelsen av att vara "otillräckligt". Det är mycket viktigt att förstå att medan s.k. utbrändhet hos vårdgivare har tendens att utvecklas över tid, kommer istället symptomen på medlidandestress fortare.

Närståendevårdare och vårdgivare som är ansvariga för att vårda och ge omsorg till en individ med demens är särskilt i riskzonen för medlidandestress. En av anledningarna till detta anses vara det faktum att demenssjukdomen och dess symtom fortskrider under en längre tid, vilket naturligtvis gör att kontakten och relationen mellan vårdtagare och vårdgivare många gånger förstärks. I vår utbildning Certifierad Demensvårdsspecialist får du lära dig mer om medlidandestress, samtidigt som du också får råd, tips och coaching - under din 6 månaders handledning - om hur du kan förebygga och hantera den specifika form av stress som drabbar så många.

 

Med lång erfarenhet inom innovativa, snabbt växande serviceorganisationer, har Searri Olsen - sjuksköterska, ledarskapskonsult & föreläsare - hittat sin passion som forskare och ledarskapskonsult för mellanchefer. Genom sin forskning, har hon funnit vad som krävs för att ledare mitt i karriären ska kunna hitta balans, samtidigt som de utvecklas för framgång och frodas fullt ut. Searri är Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef, Certifierad Demensvårdschef, Certifierad Demensutbildare, utbildare för Första Hjälpen både för människor och våra kära husdjur (hund och katt) och certifierad Mindfulness och yoga instruktör. Genom hennes mycket populära uppdragsföreläsningar och kurser, vägleder hon mellanchefer till att uppnå alla sina mål - med god hälsa och gott humör väl intakt. 


#samvetsstress #medlidandestress #demensomsorg #demensutbildare #CDS #CADS

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.